DOŁĄCZ ZALOGUJ KONTAKT

FAQ

Zapraszamy Was do współpracy i do zaprojektowania swojej przyszłości. Zaufało nam już 10 tysięcy studentów i ponad 2000 szkół. Teraz czas na Was! Na tej stronie zebraliśmy kilkadziesiąt pytań, które mogą Was nurtować, a także odpowiedzi na nie. Jeśli nadal będziecie mieć wątpliwości – skontaktujcie się z nami.

 

 

STUDENT

Kto może przystąpić do Programu PROJEKTOR – wolontariat studencki?
Jak wygląda rejestracja w bazie?
Czym jest oświadczenie wolontariusza?
Co przysługuje mi jako wolontariuszowi?
Czego potrzebuję, aby zrealizować swój pierwszy projekt?
Jakie projekty mogę realizować?
Gdzie mogę znaleźć przykłady projektów realizowanych przez innych wolontariuszy?
Jak znaleźć szkołę w której mógłbym realizować swój projekt?
Czym jest projekt systematyczny?
Czym jest projekt wakacyjny lub feryjny?
Jeśli wybieram się na projekt wakacyjny kto zapewnia wyżywienie i nocleg?
Co to jest Zestawienie Kosztów Przejazdu ZKP?
Czym mogę jechać na projekt?
Jak i gdzie mogę zakupić materiały potrzebne do projektu?
Po co mi dokument o nazwie „Zgoda na wykorzystywanie wizerunku”?
Jakie dokumenty są niezbędne do rozliczenia projektu?
Gdzie mogę znaleźć dokumenty potrzebne do rozliczenia projektu?
Jak szybko następuję rozliczenie projektu?
Gdzie znajdę sklep Projektora?
Do kogo udać się w razie problemów z rozpoczęciem lub realizacją projektu?

SZKOŁA

Do jakich szkół skierowana jest oferta Programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”?
Jak zgłosić naszą szkołę do Programu?
Jeśli jesteśmy świetlicą (inną placówką oświatową) jak możemy przystąpić do Programu?
Kim jest Szkolny Opiekun Projektu (SzOP)?
Ilu uczniów może uczestniczyć w jednym projekcie edukacyjnym?
Jak możemy zaprosić wolontariuszy do realizacji projektu w naszej szkole?
Chcemy zaprosić do siebie studentów na wakacje lub ferie zimowe. Co powinniśmy im zapewnić jako szkoła?
Jakie obowiązki ma szkoła przed rozpoczęciem projektu?
Do kogo udać się w razie problemów z rozpoczęciem lub realizacją projektu?

 

 

_DSC0786 (1)

 

STUDENT

 

 

Kto może przystąpić do Programu PROJEKTOR – wolontariat studencki?

Do programu zapraszamy osoby posiadające status studenta do 29 roku życia włącznie (decyduje rok urodzenia) i absolwentów szkoły wyższej do 30 roku życia włącznie (decyduje rok urodzenia) oraz pracowników naukowych (jednakże nie mogą oni stanowić więcej niż 50% składu grupy). Aby dołączyć do programu niezbędna jest rejestracja w internetowej bazie: link znajdziecie tutaj: http://app.projektor.org.pl/

 

 

 

Jak wygląda rejestracja w bazie?

http://app.projektor.org.pl/– w tym miejscu student zainteresowany dołączeniem do Programu wypełnienia formularz. Po poprawnym wypełnieniu formularza, na podany adres poczty elektronicznej studenta przesłany zostanie link z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia wraz z dokumentem „Oświadczenie wolontariusza”.

 

 

 

Czym jest oświadczenie wolontariusza?

Po potwierdzeniu chęci udziału w Programie, należy wydrukować „Oświadczenie wolontariusza”, sprawdzić poprawność danych, własnoręcznie podpisać i przesłać na adres naszego biura Programu. Podpisanie „Oświadczenia wolontariusza” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Programie i wykorzystaniem wizerunku oraz jest dokumentem poświadczającym ubezpieczenie w czasie przygotowań i realizacji projektu. Oświadczenie wysyłamy jednorazowo. Dopiero po wpłynięciu do biura tego dokumentu, student-wolontariusz ma możliwość zgłoszenia projektu, a następnie jego realizacji.

 

 

Co przysługuje mi jako wolontariuszowi?

Jako Wolontariuszowi w naszym Programie przysługują Ci następujące świadczenia:  a) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;  b) Na czas realizacji projektów wakacyjnych i feryjnych szkoła zapewnia: zakwaterowanie i wyżywienie;  c) Zwrot kosztów podróży do i ze szkoły – placówki, w której realizowany był projekt oraz refundację zakupu materiałów dydaktycznych do określonych kwot w zależności od rodzaju projektu; d) Wsparcie merytoryczne i techniczne przez pracowników naszego Programu; e) Każdy student prawidłowo zalogowany w internetowej bazie Programu realizujący projekty edukacyjne bierze udział w Programie Punktowym, którego celem jest nagradzanie wolontariuszy za aktywność.

 

 

Czego potrzebuję aby zrealizować swój pierwszy projekt?

Aby zrealizować swój pierwszy projekt – zaproś do niego swoich znajomych i zarejestrujcie się w naszej bazie. Projekty realizujemy w grupach dwuosobowych. Opracujcie pomysł na zajęcia, wybierzcie i skontaktujcie się ze szkołą w której chcecie go realizować. Wybieracie rodzaj projektu zgłaszacie go w naszej bazie, w której jesteście zarejestrowani. Jedźcie na projekt i dobrze się bawcie.

 

 

Jakie projekty mogę realizować?

W ramach Programu masz możliwość realizacji dwóch typów projektów: systematyczny i wakacyjny/feryjny . W każdym z tych dwóch rodzajów możesz realizować zajęcia z dowolnej kategorii edukacyjnej – mogą to być zajęcia sportowe, artystyczne, z nauk ścisłych. Zachęcamy także do realizacji zajęć związanych z Twoimi zainteresowaniami czy pasjami – jeśli Twoją pasją jest hip hop – takie zajęcia również możesz przeprowadzić.

 

 

Gdzie mogę znaleźć przykłady projektów realizowanych przez innych wolontariuszy?

W bazie danych, po zalogowaniu na swoje konto wolontariusza, znajdziesz zakładkę „przykładowe projekty”, w której można znaleźć projekty realizowane przez naszych wolontariuszy.

 

 

Jak znaleźć szkołę w której mógłbym realizować swój projekt?

Pierwszym źródłem informacji o szkołach zgłoszonych do realizacji projektów jest internetowa baza Programu. Kolejną możliwością znalezienia szkoły jest kontakt z biurem Projektora, które z pewnością poleci szkołę. Masz również możliwość  pozyskania zaprzyjaźnionej szkoły (do której chodziłeś), jeśli jeszcze nie została zgłoszona do Programu, a chciałbyś tam realizować projekt.

 

 

 

Czym jest projekt systematyczny?

Projekty systematyczne polegają na 3 wizytach wolontariuszy w szkole, z której każda to 2 godziny lekcyjne. Trzy wizyty w szkole powinny nastąpić w terminie od 2 do 4 tygodni (po zrealizowaniu projektu studenci mogą zgłosić do realizacji kolejny projekt, jeśli chcą kontynuować takie same zajęcia). Pamiętaj na ten rodzaj projektu przysługuję Wam kwota 200 zł brutto (na trzy dojazdy do placówki oraz zakup materiałów do zajęć).

 

 

Czym jest projekt wakacyjny lub feryjny?

Projekty wakacyjne w tym realizowane podczas ferii zimowych – polegają na stacjonarnym (stałym) pobycie wolontariuszy w szkole w celu realizacji zajęć edukacyjnych z uczniami. Projekt realizowany jest przez kolejnych 5 dni po 5 godzin lekcyjnych dziennie, w oparciu o spójny pod względem merytorycznym scenariusz. Na ten rodzaj projektu przysługuję Wam kwota 400 zł brutto (dojazdy do placówki oraz zakup materiałów do zajęć).

 

 

Jeśli wybieram się na projekt wakacyjny kto zapewnia wyżywienie i nocleg?

W przypadku projektów wakacyjnych nocleg oraz wyżywienie zapewnia placówka do której wyjeżdżają wolontariusze.

 

 

Co to jest Zestawienie Kosztów Przejazdu ZKP?

Jest to tabela dotycząca naszego rozliczenia za przejazd na projekt. Na jej podstawie dokonujemy zwrotu kosztów przejazdu. Dokument powinien mieć załączone bilety  uporządkowane i spięte wg daty i trasy przejazdu (w przypadku podróży środkami komunikacji publicznej) lub w przypadku podróży samochodem opisaną trasę przejazdu wraz z kilometrami. W ostatniej kolumnie dokumentu dyrektor powinien potwierdzić nasz projekt swoją pieczątką i podpisem.

 

 

 

Czym mogę jechać na projekt?

Podróż na projekt może odbywać się komunikacją publiczną: klasie 2 pociągu, busem lub autobusem. W przypadku przejazdu grupy wolontariuszy prywatnym samochodem, przysługuje pokrycie kosztów przejazdu w wysokości 50% kosztów ustalanych na podstawie odrębnych przepisów (Dz. U. 2002 nr 236, poz. 1990), przy czym kwota ta stanowi koszty przejazdu całej grupy.

 

 

 

Jak i gdzie mogę zakupić materiały potrzebne do projektu?

W ramach realizacji projektów (systematycznych  czy wakacyjnych – tutaj dwie różne kwoty) wolontariuszom przysługuję zwrot środków za zakupione materiały edukacyjne na projekt.  Materiały można zakupić w sklepach tradycyjnych bądź w internetowym sklepie dołączonym do bazy.

 

 

Po co mi dokument o nazwie „Zgoda na wykorzystywanie wizerunku”?

Realizując projekt edukacyjny, masz możliwość dokumentowania fotograficznego jego przebiegu. Jednak, aby wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem autorskim, rodzice lub opiekunowie prawni uczniów muszą wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku ich dziecka biorącego udział w projekcie na potrzeby promocji Programu. Zgody, które posiadają Szkoły do celów fotografowania ich uczniów nie są wiążące dla Realizatora Programu. Mając zebrane podpisane zgody, należy dołączyć do nich na płycie CD/DVD zdjęcia opisane imieniem i nazwiskiem ucznia i całość wysłać na adres biura Programu. UWAGA: niewyrażenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego danego ucznia na wykorzystywanie jego wizerunku do celów promocji Programu nie dyskwalifikuje go z możliwości udziału w projekcie edukacyjnym.

 

 

Jakie dokumenty są niezbędne do rozliczenia projektu?

Do 14 dni po zakończeniu projektu dokumenty związane z jego realizacją: Zestawienie Kosztów Przejazdu oraz Faktury należy przesłać na adres Biura Programu. Każdy z dokumentów powinien być odpowiednio wypełniony. Faktura VAT musi zawierać opisane z tyłu dane: typ i numer projektu, imię i nazwisko właściciela konta, na który ma być dokonany zwrot oraz numer konta bankowego.

 

 

 

Gdzie mogę znaleźć dokumenty potrzebne do rozliczenia projektu?

Jako wolontariusz na swoim koncie w bazie po kliknięciu na projekt, który chcesz rozliczać masz dostęp do dokumentów związanych z projektem na swoim koncie.  Znajdziesz tam m. in. zestawienie kosztów przejazdu, oświadczenie dyrektora szkoły.

 

 

 

Jak szybko następuję rozliczenie projektu?

Zwrot kosztów na wskazany przez Wolontariusza  rachunek bankowy następuje w terminie do 14 dni od dnia wpłynięcia dokumentów rozliczeniowych do biura Programu. Pamiętaj masz również 14 dni po zakończonym projekcie na przesłanie dokumentów (ZKP wraz z biletami, faktury VAT oraz ewentualne Zgody na wykorzystanie wizerunku ucznia) na adres naszego biura.

 

 

 

Gdzie znajdę sklep Projektora?

Zakupów w sklepie Projektora można dokonać za pośrednictwem bazy. W momencie, kiedy projekt zostanie zatwierdzony, możesz zakupić potrzebne materiały. Po zakupie, kwota przeznaczona na realizację projektu zmniejsza się odpowiednio o koszt zakupów dokonanych w sklepie. Jest to wygodna opcja dla tych, którzy chcą by materiały zostały dostarczone im do domu albo do placówki. Dzięki zakupom w sklepie Projektora nie musisz też zakładać swoich środków.

 

 

 

Do kogo udać się w razie problemów z rozpoczęciem lub realizacją projektu?

Pomocą służą pracownicy biura Programu pod numerem telefonu 81 534 78 93 / infolinii: 800 444 131 lub adresem e-mail: biuro@projektor.org.pl

 

 

 Pokazy chemia Chęciny 2017 fot. Hubert Kochański (1)

SZKOŁA

 

 

 

Do jakich szkół skierowana jest oferta Programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”?

Oferta Programu skierowana jest do: a) Szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z miejscowości do 20 tys. mieszkańców z terenu całej Polski. W wyjątkowych (odpowiednio uzasadnionych przez placówkę) sytuacjach możliwy jest także udział innych placówek oświatowych (np. świetlice, ośrodki kultury, biblioteki) i szkół z miejscowości powyżej 20 tys. mieszkańców. Więcej informacji dotyczących innych placówek można znaleźć w Regulaminie Programu.

 

 

Jak zgłosić naszą szkołę do Programu?

http://app.projektor.org.pl/ – w tym miejscu szkoła zainteresowana dołączeniem do Programu wypełnienia formularz. Po poprawnym wypełnieniu formularza, na podany adres poczty elektronicznej przesłany zostanie link z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia.

 

Jeśli jesteśmy świetlicą (inną placówką oświatową) jak możemy przystąpić do Programu?

W wyjątkowych (odpowiednio uzasadnionych przez placówkę) sytuacjach możliwy jest także udział innych placówek oświatowych (np. świetlice, ośrodki kultury, biblioteki) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców (Zainteresowane placówki oświatowe proszone są o wypełnienie formularza on-line pt: „Formularz Placówki Oświatowej (innej niż szkoła) zainteresowanej realizacją projektów edukacyjnych” znajdującego się pod linkiem: https://goo.gl/forms/eIPR6J1mgEqoBQkB3 )

oraz szkół z miejscowości powyżej 20 tys. mieszkańców (Zainteresowane szkoły proszone są o wypełnienie formularza on-line pt: „Formularz Szkoły z miejscowości powyżej 20 tys. mieszkańców zainteresowanej realizacją projektów edukacyjnych” znajdującego się pod linkiem: https://goo.gl/forms/O35JvRMcMxKo6y9w1 )

W obu przypadkach o możliwości przystąpienia do Programu decyduje Realizator Programu.

 

 

Kim jest Szkolny Opiekun Projektu (SzOP)?

Niezależnie od rodzaju projektu Dyrektor placówki wyznacza Szkolnego Opiekuna Projektu (SzOP). Do jego obowiązków należy wypełnienie formalności związanych z realizacją projektu oraz nadzór nad bezpieczeństwem grup przebywających na terenie szkoły – placówki. Szkolny Opiekun Projektu (SzOP) jest zawsze obecny podczas zajęć i w razie potrzeby wspiera działania wolontariuszy.

 

 

Ilu uczniów może uczestniczyć w jednym projekcie edukacyjnym?

Maksymalna liczba uczniów jest uzależniona od liczby zaproszonych do szkoły wolontariuszy stanowiących grupę oraz od charakteru prowadzonych zajęć. Ze względu na bezpieczeństwo, na jednego wolontariusza nie powinno przypadać więcej niż 10 uczniów.

 

 

Jak możemy zaprosić wolontariuszy do realizacji projektu w naszej szkole?

Jeśli szkoła znajdzie wśród projektów zrealizowanych już przez wolontariuszy taki, który jej odpowiada, może sama skontaktować się z Wolontariuszami w celu zaproszenia ich do siebie. Jeśli w systemie nie ma aktualnie ofert  odpowiadających oczekiwaniom szkoły, szkoła może czekać na odpowiedź ze strony wolontariuszy na zgłoszone przez siebie zapotrzebowanie. Zachęcamy jednak szkoły do aktywnego zapraszania i poszukiwania wolontariuszy.

Chcemy zaprosić do siebie studentów na wakacje lub ferie zimowe. Co powinniśmy im zapewnić jako szkoła?

Na czas realizacji projektów wakacyjnych i feryjnych szkoła zapewnia: zakwaterowanie (czyste, niekrępujące miejsce do spania, dostęp do ciepłej wody) i wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja). Zachęcamy też do przygotowania lokalnych atrakcji dla studentów – wolontariuszy (basen, lokalne muzea, spływa kajakowy). Wtedy chętniej wybierają daną szkołę na swój projekt.

 

 

Jakie obowiązki ma szkoła przed rozpoczęciem projektu?

W momencie rozpoczęcia projektu edukacyjnego przez studentów Dyrektor lub Szkolny Opiekun Projektu ma obowiązek zapoznać wolontariuszy z zasadami bezpieczeństwa i regulaminami obowiązującymi w szkole podczas realizacji zajęć poszczególnych typów (chodzi o zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej, na boisku, na wycieczkach pieszych i rowerowych, zajęcia w sali chemii, na strzelnicy itp.)

 

 

Do kogo udać się w razie problemów z rozpoczęciem lub realizacją projektu?

Pomocą służą pracownicy Biura Programu pod numerem telefonu 81 534 78 93 / infolinii 800 444 131 lub adresem e-mail: biuro@projektor.org.pl

 

 

 

 

DO POBRANIA