DOŁĄCZ ZALOGUJ KONTAKT

Konkurs Młody Nobel

PROJEKTOR - wolontariat studencki, 6 października 2015

Uwaga Konkurs Filmowy dla wolontariuszy!

Do 20 paździrnika do godziny 12.00 wolontariusze Kampanii Młody Nobel mogą zgłaszać filmy związane z naukami cisłymi. Następnie odbędzie się głosowanie internetowe. Nagrodami w konkursie są : Tablety, Smartwache, głośniki bluetooth oraz gry planszowe. Wejdź na stronę
http:/konkursmlodynobel.pl/konkurs.html

Zespół Programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” – celem programu jest aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci i młodzieży z małych miasteczek i wsi w całej Polsce poprzez rozwijanie ich pasji i zainteresowań, odkrywanie talentów i potencjału drzemiącego zarówno w studentach, jak i w uczestnikach projektów.
#ProjektorToMy - podziel się wiadomością!