DOŁĄCZ ZALOGUJ KONTAKT

Nasza metoda

Koncepcja: MODELOWANIE POSTAW

Każdy człowiek potrzebuje dobrego przykładu na drodze własnego rozwoju. W PROJEKTORZE tym, kto służy przykładem, jest wolontariusz, czyli osoba odczuwająca potrzebę bezinteresownego dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i pasją z innymi. Uważamy, że każdy ma potencjał, by zostać wolontariuszem – trzeba go tylko odkryć i twórczo pielęgnować!

Metoda Projektora

  • Sprawdzona – wypracowana przez lata doświadczeń, stworzona przez starannie dobranych ekspertów, w oparciu o wzorce osobowe i czynniki wpływające na rozwój ucznia.
  • Kreatywna – sprzyja rozwojowi osoby i grupy w atmosferze życzliwej współpracy, stwarza energię do pozytywnych zmian.
  • Skuteczna – ponad 32 000 zrealizowanych projektów – ich efektywność została potwierdzona przez dedykowany system ewaluacji.
  • Nowatorska – inspirowana doświadczeniami Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Realizowane projekty:

 

Grupa-8

Nasze wartości:

Bezpieczeństwo

gwarantowane porozumieniem midzy Fundacj a dyrektorem szkoły oraz regulaminem programu. Sposób, czas i warunki pracy z uczniami s precyzyjnie okrelone, a zajcia na terenie szkoły prowadzi grupa 2-3 wolontariuszy z udziałem nauczyciela.

Skuteczność

potwierdzona specjalnie przygotowan metod monitoringu i ewaluacji działa.

Różnorodność

tematyczna, uwzgldniajca specyficzne potrzeby odbiorców. Przygotowujemy dedykowane programy z różnych dziedzin nauk cisłych i humanistycznych, sztuki i sportu, służące rozpoznawaniu zainteresowa uczniów oraz inspirujce do rozwijania pasji.

Twórcza atmosfera

i warunki sprzyjajce uczeniu si przez działanie, przeywanie i odkrywanie. Podczas zajęć stosujemy kreatywne metody aktywizujce, które inspiruj do rozwizywania rozmaitych zada i zapewniaj dobre samopoczucie uczestników.

Bogactwo środków

umoliwiajcych twórcze działanie: edukacja przez zabaw, gry edukacyjne i dyskusyjne, warsztaty plastyczne, teatralne, muzyczne, taneczne, sportowe oraz pokazy eksperymentów i turnieje.

Kompetencje społeczne,

niezbdne na wszystkich etapach rozwoju, w różnych rolach yciowych. Uczymy, jak skutecznie współpracowa w grupie i jak by obywatelem.