Chat with us, powered by LiveChat
ZALOGUJ SIĘ KONTAKT

Realizator

Realizatorem programu Projektor – Wolontariat studencki jest, od 1 stycznia 2017 roku, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Funkcję tę powierzyła FEP Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, która jest autorem i fundatorem programu.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości istnieje od 1991 roku. Misją i celem FEP jest finansowanie i wspieranie rozwoju kapitału intelektualnego dla gospodarki rynkowej. Fundacja działa na rzecz wyrównywania szans młodzieży pochodzącej z rejonów wiejskich w dostępie do edukacji wyższej. Projekty prowadzone przez FEP zorientowane są na zwiększenie dostępności studiów dla młodzieży pochodzącej ze wsi i małych, propagowanie aktywnych metod nauczania oraz inne inicjatywy na rzecz poprawy dostępności i jakości kształcenia polskiej młodzieży. Fundacja organizuje również konkursy przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości oraz konferencje poświęcone działalności stypendialnej; organizuje staże i dofinansowuje naukę w kraju i za granicą.

FEP jest realizatorem zainicjowanego przez PAFW w 2002 roku Programu Stypendiów Pomostowych, w ramach którego przyznano dotychczas ponad 20 tysięcy stypendiów na studia.

Od stycznia 2017 roku Fundacja jest także realizatorem programu PROJEKTOR – Wolontariat studencki, którego zespól został włączony do grona pracowników FEP.

Od rozpoczęcia działalności Fundacja przeznaczyła na realizację przedsięwzięć edukacyjnych 124 miliony zł, w tym 97 milionów zł na sfinansowanie 44 700 różnego rodzaju stypendiów. Z programów FEP skorzystało ponad 61 000 osób.

Więcej o Fundacji na www.fep.lodz.pl

 

Poprzedni realizatorzy

W latach 2005 – 2016 realizatorami programu były Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów “Klanza” (2005-2010) i, powołana przez Stowarzyszenie, Fundacja Rozwoju Wolontariatu (2010-2016).