DOŁĄCZ ZALOGUJ KONTAKT

Szkolenia jednodniowe

Szkolenia jednodniowe skierowane są do nowych studentów zainteresowanych uzupełnieniem i podwyższeniem swoich kwalifikacji. Celem szkoleń jest zachęcanie nowych wolontariuszy do realizowania  projektów edukacyjnych.

Trenerem w czasie szkolenia jest doświadczony wolontariusz, który spełnia 2 z poniższych 3 warunków:

  • ma co najmniej 2-letni staż współpracy z Fundacją,
  • zrealizował 10 projektów edukacyjnych,
  • posiada doświadczenie szkoleniowe.

Trenerowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 80 zł brutto za godzinę prowadzenia szkolenia. Tak jak samo jak w przypadku Projektora, tak i tutaj studenci sami decydują, na jaki temat chcieliby przeprowadzić szkolenie. Zobacz, jakie szkolenia do tej pory realizowaliśmy.

Szkolenia organizowane są  dla około 15 nowych osób  zarejestrowanych w bazie wolontariuszy. Każde szkolenie składa się z części teoretycznej, trwającej 6 godzin zegarowych, zawierającej  moduł dotyczący założeń i metody PROJEKTORA, a także praktycznej, polegającej na przeprowadzeniu projektu edukacyjnego.

Jak przygotować szkolenie?

  • Wybierz temat, z którego chciałbyś przeprowadzić szkolenie.
  • Napisz na szkolenia@projektor.org.pl na co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym szkoleniem.
  • Wypełnij przesłane przez nas dokumenty (opis szkolenia, dokumenty niezbędne do podpisania umowy) i odeślij do nas razem ze swoim CV.

Po akceptacji ze strony zespołu Projektora możesz dalej działać: 

  • Rozpocznij promocję szkolenia. W bazie znajdziesz między innymi plakat, który możesz wykorzystać w czasie promocji. Jak promować swoje projektorowe wydarzenie dowiesz się z naszego artykułu „Jak wypromować swoje wydarzenie”.
  • Przeprowadź rekrutację uczestników szkolenia.
  • Pomyśl o sali szkoleniowej, materiałach (do kwoty 150 zł netto) oraz wyżywieniu dla Uczestników (do kwoty 200 zł netto).

Przeprowadź szkolenie, zdobywaj nowe umiejętności i doświadczenie!

Wszystkie obowiązki organizatora, uczestnika oraz organizatora znajdziesz w Regulaminie szkoleń jednodniowych.

DO POBRANIA