DOŁĄCZ ZALOGUJ KONTAKT

Zajęcia w ramach Kod do Rozwoju

PROJEKTOR - wolontariat studencki, 22 marca 2016
21 marca 2016 roku nasze wolontariuszki – Marta Kaciuba i Karolina Madej poprowadziły zajęcia w Gimnazjum nr 3 w Lublinie w ramach projektu Kod do Rozwoju.

Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie innowacyjnej koncepcji wolontariatu w Lublinie jako szansy na zbudowanie społeczności wolontariuszy oraz rozwinięcie potencjału ludzi młodych jako szansa dla rozwoju Miasta. Działania, jakie zostały przewidziane w projekcie to działania na rzecz lokalnego rynku pracy, poprzez m.in. warsztaty w szkołach i na uczelniach prowadzone przez wolontariuszy i pokazujące młodym ludziom szansę, jaką dla nich stwarza zaangażowanie wolontarystyczne. Zajęcia w lubelskich placówkach oświatowych dotyczą także kompetencji i umiejętności miękkich – komunikacji, pracy w zespole, radzenia sobie ze stresem, czyli umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Uczniowie i studenci zostaną zapoznani także z rynkiem pracy w Lublinie i strategicznymi kierunkami rozwoju miasta.

Projekt jest realizowany przez Fundację Aktywności Obywatelskiej w partnerstwie z Urzędem Miasta Lublin, Fundacją Rozwoju Wolontariatu oraz Fundacją Sempre a Frente. Projekt jest współfinansowany ze środków IBM Polska Sp. z o.o.

Zespół Programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” – celem programu jest aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci i młodzieży z małych miasteczek i wsi w całej Polsce poprzez rozwijanie ich pasji i zainteresowań, odkrywanie talentów i potencjału drzemiącego zarówno w studentach, jak i w uczestnikach projektów.
#ProjektorToMy - podziel się wiadomością!