Chat with us, powered by LiveChat
DOŁĄCZ KONTAKT

Ambasadorzy polecają: Proces grupowy

Kasia Typiak, 11 lipca 2017

Recenzja Ewa Szymborska – uczestniczka Ambasadorów Programu (ścieżka Trenerska)

Autorka książki Proces grupowy Agnieszka Kozak – psycholog, coach, trenerka biznesu – opisuje podstawowe etapy tworzenia się grupy, przedstawia jakie problemy mogą pojawiać się na każdym z nich oraz wskazuje narzędzia, które są niezbędne w pracy trenera. Książka podzielona jest na cztery części, a w każdej z nich Autorka skupia się wokół innej kwestii dotyczącej procesu grupowego.

W pierwszej Agnieszka Kozak porusza aspekty związane z formowaniem się grupy. Wiele uwagi poświęca rolom, jakie pełnią członkowie grup. Popierając swój wywód merytorycznymi argumentami, przekonuje, że są one ważne dla efektywnego funkcjonowania grupy. Druga część poświęcona jest trudnym sytuacjom w pracy z grupą – konfliktom – oraz sposobom zarządzania członkami, w momencie ich zaistnienia. W trzeciej części Autorka omawia m.in. kwestię komunikacji, wskazując jak istotna jest ona w kontekście tożsamości grupy. Wreszcie w ostatniej, poświęca wiele uwagi metodom i technikom, jakich może używać trener, by wydobyć potencjał poszczególnych członków, jak również całej grupy, w celu osiągnięcia zamierzonych celów.

Wspólnymi cechami wszystkich czterech części jest to, że Autorka przedstawia perspektywę psychologiczną. Używa wielu pojęć z zakresu tej dziedziny (np. stereotyp, samospełniające się proroctwo, konflikt, rola). Oprócz tego, Autorka zarówno odwołuje się do prac naukowych światowej sławy psychologów (m.in. R. Caldini, E.de Bono, D.P. Schultz, P.G Zimbardo i wielu innych), jak również nawiązuje do przykładów „z sali szkoleniowej”, za każdym razem w sposób klarowny je opisując. Dodatkowo, Autorka przedstawia i szczegółowo opisuje różnorodne narzędzia, które można wdrażać w pracę z grupą (m.in. sposób formułowania celów metodą SMART, analiza mocnych i słabych stron – SWOT, metodę kolorowych kapeluszy , technikę GROW i wiele innych). Omawia także ich efekty, nawiązując do własnych doświadczeń. Dzięki przełożeniu naukowego języka na praktyczne przykłady, czytelnik nie ma wrażenia, że poruszane kwestie są abstrakcyjne i odległe.

Moim zdaniem książka jest swoistym przewodnikiem dla trenera czy nauczyciela do pracy z grupą. Można do niej sięgać za każdym razem na etapie:

  • planowania różnego rodzaju szkoleń, spotkań, warsztatów, które bazują na pracy z grupą, ponieważ jest cennym źródłem wiedzy i praktycznych narzędzi, które są tak ważne chociażby na etapie przygotowywania scenariusza,
  • przeprowadzania tego typu wydarzeń – ponieważ książka stanowi swoiste „koło ratunkowe”, gdyż znajduje się tam wiele podpowiedzi, jak radzić sobie w trudnych momentach w pracy z grupą,
  • ewaluacji – gdyż, dzięki perspektywie psychologicznej, pozwala zrozumieć podłoże zachodzących w grupie procesów, by w przyszłości móc ich uniknąć lub lepiej sobie z nimi poradzić.

Nie wiem na ile cenna okazałaby się ta książka dla doświadczonych trenerów, jednak dla mnie, jako osoby zaczynającej swoją przygodę trenerską, stanowi ona wartościowe źródło  bazowej wiedzy i praktycznych wskazówek. Cytując Émile’a Durkheim’a klasyka socjologii – dziedziny, która jest mi bardzo bliska – mogę powiedzieć, że Autorka książki potwierdza, że grupa „to coś więcej, niż tylko suma jej jednostek”.

 


W ramach współpracy z wydawnictwem Onepress Ambasadorzy Projektora zapoznają się z najnowszymi książkami na temat marketingu, zarządzania oraz zagadnień szkoleniowych, aby potem dzielić się z Wami swoimi przemyśleniami. Mamy dla Was więcej pozycji książkowych, których recenzje będziemy prezentować cyklicznie na stronie Projektora.

#ProjektorToMy - podziel się wiadomością!