Chat with us, powered by LiveChat
ZALOGUJ SIĘ KONTAKT

Chcesz pomagać mądrze? Wspieraj organizacje społeczne.

Aleksandra Skorżyńska-Surowiec, 27 lutego 2022

27 lutego obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych.

W Polsce aktywnie działa około 100 tys. NGO. Wspierają dobrą edukacją oraz rozwój dzieci młodzieży, walczą o równouprawnienie, ratują planetę, pomagają osobom chorym, w kryzysie bezdomności i osobom uchodźczym. To tylko przykłady obszarów, w których działają fundacje i stowarzyszenia. Dowiedz się, dlaczego warto je wspierać i jak to robić mądrze – także dziś, w sytuacji, gdy wielu_e z nas chce okazać solidarność i pomoc osobom z Ukrainy.

Czym jest mądra pomoc?

Mądra pomoc to przede wszystkim pomoc przemyślana, zaplanowana i efektywna. Powiesz, że gadam głupoty? Przecież pomoc wypływa z potrzeby serca, liczą się dobre chęci. I tak i nie. W tym przypadku serce i rozum powinny się dogadać. Najlepiej, gdy potrzebie serca towarzyszy wiedza, jak pomagać, żeby m.in. działać skutecznie, długofalowo, nie uzależniać od wsparcia.

To dlatego warto szukać organizacji społecznych, które odpowiadają na potrzeby bliskie naszemu sercu. Organizacje społeczne to eksperci_tki pomagania – posiadają doświadczenie, sprawdzone metody działania, wykwalifikowany personel, wypracowane mechanizmy docierania do potrzebujących i weryfikowania ich sytuacji. Zazwyczaj informują też bardzo konkretnie, jak możesz je wesprzeć.

Ale to nie oznacza, że samodzielne pomaganie jest złe. Są sytuacje, gdy dostrzegasz lukę czy palącą potrzebę i czujesz, że musisz przystąpić do działania tu i teraz. To też jest w porządku. W odpowiedzi na sytuację w Ukrainie powstało wiele cennych inicjatyw oddolnych, w które możesz się zaangażować (m.in. wsparcie mieszkaniowe, transportowe). Później takie inicjatywy często przeradzają się w systematycznie działające organizacje społeczne. Wiesz, że tak było również z Programem Projektor? Więcej na ten temat w poniższym Vlogu Zaprojektowani.

Dlaczego pomagamy?

Pomagamy z wielu powodów i to bardzo różnych. Z psychologicznego punktu widzenia bardzo obrazowo wyjaśniła to psycholożka Joanna Gutral w wywiadzie Postfilantropia? Jak pomagamy w XXI wieku?  przeprowadzonym przez Jędrzeja Dudkiewicza dla ngo.pl. Jak zauważa:

Ludzie mają trzy podstawowe potrzeby psychologiczne, którymi są sprawczość, wspólnotowość i autonomia. Pomaganie pozwala na zaspokojenie każdej z nich.

Pisała o tym także moja koleżanka z Programu Projektor Marta Chorna w artykule Pomaganie innym jako przepis na szczęście.

Kluczowa wydaje się solidarność i sprawczość. Dostrzegamy potrzebę i możemy na nią odpowiedzieć, mamy wpływ na świat, który nas otacza. Szczególnie w ostatnich dniach, kiedy tak wiele w nas bezsilności i bezradności. W tym kontekście z pomocą również przychodzą nam organizacje społeczne. Sami nie rozwiążemy bardziej złożonych problemów, ale możemy to zrobić wspierając kompetentne fundacje lub stowarzyszenia. Wiele z nich systematycznie informuje o realnych efektach swoich działań – w szczególności swoich wolontariuszy_ki i darczyńców_nie. To bardzo ważne i jako osoba wspierająca organizację masz prawo tego oczekiwać. Pamiętaj też, aby wiarygodność i efektywność NGO sprawdzić przed przekazaniem jej wsparcia – wystarczy zajrzeć na jej stronę www, social media, do raportów i sprawozdań, podpytać o opinie znajomych_me. Koniecznie weryfikuj zbiórki, na które zamierzasz wpłacić pieniądze.

Jak mogę pomagać organizacjom?

Organizacje oferują różnorodne możliwości zaangażowania. Poniżej wskazuję najpowszechniejsze z nich.

1️⃣ Wolontariat 

Wolontariat, czyli świadoma i dobrowolna praca na rzecz organizacji społecznej może przyjmować różne formy. NGO potrzebują wolontariuszy akcyjnych, którzy swoją pracą i czasem wesprą ich przy realizacji konkretnych inicjatyw oraz wolontariuszy długofalowych, którzy pomagają organizacji systematycznie. Wolontariat często przyjmuje formę kompetencyjną – organizacjom przydaje się m.in. wsparcie prawne, w zakresie marketingu, komunikacji czy IT.

Kilka faktów

raportu „DOBROCZYNNOŚĆ…” przygotowanego przez ABR SESTA we współpracy z  UNICEF Polska, Bankiem Żywności SOS w Warszawie, Fundacją WWF Polska oraz SYNO Poland wynika, że 11% Polaków_ek deklaruje, że wspierało organizacje wolontariacko biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy. Podobnych danych dostarcza badanie World Giving Index z 2019 roku (11% badanych). Jednak zapotrzebowanie organizacji na wolontariuszy_ki jest dużo większe. Według ostatniego dostępnego raportu Stowarzyszenia Klon/Jawor w konsekwencji pandemii liczba wolontariuszy_ek zmniejszyła się w co trzeciej organizacji. To duża i niepokojąca zmiana.

W Programie PROJEKTOR poszukujemy studentów_ek, którzy_e chcą prowadzić zajęcia dla dzieci i wspierać je w rozwoju oraz m.in. budowaniu wiary w swoje możliwości i poczucia sprawczości. Chcesz pomóc?  👉 https://student.projektor.org.pl

Wiele organizacji społecznych poszukuje aktualnie wolontariuszy_ki, którzy_e chcą wesprzeć działania pomocowe w związku z wojną w Ukrainie. Należą do nich między innymi Fundacja OcalenieUkraiński Dom w Warszawie, czy Homo Faber

2️⃣ Wsparcie finansowe

Kolejna możliwość to wsparcie finansowe organizacji społecznych i ich konkretnych działań. Fundacje i stowarzyszenia potrzebują pieniędzy, aby działać, a wsparcie w postaci darowizn od osób prywatnych i biznesu pomaga im nie tylko rozwiązywać palące problemy, ale też budować stabilność i niezależność finansową w długim czasie. W tym kontekście szczególnie ważne jest wsparcie systematyczne w postaci np. darowizn cyklicznych lub przez serwis Patronite.pl. Taka pomoc jest bardziej przewidywalna i pomaga organizacjom planować swoją działalność. Ciekawym narzędziem z perspektywy darczyńcy_ni jest Patronite, dzięki któremu może on_a poczuć się członkiem wyjątkowej społeczności przyjaciół organizacji.

Kilka faktów

Z wspomnianego już raportu „DOBROCZYNNOŚĆ…” wynika, że 53% Polaków_ek deklaruje, że wspiera organizacje społeczne finansowo. Podobne informacje płyną z międzynarodowego badania przeprowadzonego w 2020 r. na zlecenie Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe przez agencję badawczą Kantar (51% badanych Polaków_ek). Niestety jedynie 7% Polek_ów wspiera fundacje i stowarzyszenia systematycznie.

W obecnej sytuacji szczególnie ważne jest wsparcie organizacji, które swoje działania kierują do mieszkańców_nek Ukrainy – zarówno pomoc humanitarną w ich ojczyźnie, pomoc w ewakuacji, jak i wsparcie tych osób, które szukają schronienia w Polsce. Listę zweryfikowanych zbiórek prowadzonych przez organizacje społeczne znajdziesz na portalu ngo.pl.

3️⃣ 1% podatku

1% to bardzo ważny mechanizm – przekaż go świadomie wybranej organizacji społecznej. Pamiętaj jednak, że 1% nie jest darowizną. Dlaczego? Są to środki z podatku, który tak, czy inaczej musisz zapłacić państwu. Dzięki wprowadzonemu mechanizmowi możesz jedynie zadecydować, na co zostaną przeznaczone. Inaczej trafiłyby do wspólnego worka.

4️⃣ Wsparcie rzeczowe

Wiele organizacji pozarządowych korzysta z wsparcia rzeczowego – organizuje zbiórki produktów m.in.  dla osób w kryzysie bezdomności, osób uchodźczych czy zwierząt w schroniskach i domach adopcyjnych. To bardzo cenna wsparcia, pamiętaj jednak, aby odpowiadać na prośby organizacji i dostarczać te produkty, na który jest zapotrzebowanie i produkty w dobrym stanie. Nie traktuj zbiórek rzeczowych, jak okazji do pozbycia się zbędnych rzeczy w domu. Jeśli organizujesz takie inicjatywy w firmie, zwróć na to uwagę osobom biorącym w nich udział. Pamiętaj o tym także teraz – włączając się w zbiórki na rzecz osób poszkodowanych w wojnie w Ukrainie.

5️⃣ Petycje i apele

Wiele organizacji prowadzi działalność rzeczniczą, inicjuje petycje w palących kwestiach społecznych, tworzy apele. Zajmuj stanowisko w ważnych dla Ciebie spawach i zachęcaj tego innych. Razem możemy więcej.

6️⃣ Szerzenie misji

Fundacje i stowarzyszenia potrzebują wsparcia w dotarciu ze swoimi działaniami do jak największego grona osób. Są to z jednej strony osoby, które mogą potrzebować ich pomocy, a z drugiej takie, które mogą chcieć wesprzeć ich działania. Udostępniaj ogłoszenia i dziel się swoimi doświadczeniami, To również ma znaczenie.

Ty decydujesz, jak chcesz pomóc

Jak widzisz możliwości mądrej pomocy i wspierania organizacji społecznych jest naprawdę wiele. Możesz wybrać taką, na którą możesz sobie pozwolić, która będzie dawała Ci satysfakcję i która jednocześnie przełoży się na efektywne i realne działanie na rzecz zmiany społecznej. Do dzieła!

Autorka tekstu: Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz

#ProjektorToMy - podziel się wiadomością!