Chat with us, powered by LiveChat
ZALOGUJ SIĘ KONTAKT

Dzień z Angielskim

PROJEKTOR - wolontariat studencki, 21 maja 2017

Zajęcia przybliżające języki obce stają się coraz bardziej popularne w naszym Programie. Dzieci poznają nowy język a studenci mają możliwość przećwiczyć swoje umiejętności. W ramach naszego cyklu, w którym przedstawiamy Wam wyróżnione w Programie Punktowym scenariusze – mamy dla Was Dzień z Angielskim. Projekt ten był zrealizowany w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej przez Małgorzatę Kiszkę i Joanne Szydełko z Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

 

Cel: Zajęcia mają na celu zintegrowanie uczniów i oswojenie z językiem angielskim jako językiem komunikacyjnym.

Grupa docelowa: klasa pierwsza gimnazjum, 20 uczestników

 

Ramowy plan zajęć:

Dzień 1

– Powitanie i przedstawienie się wolontariuszy

– Spisanie kontraktu

Wisielec – dajemy im do odgadnięcia hasło, jakieś złożone, ale żeby było znane myślałem np. o

nazwach zespołów, filmów etc. Przy odgadywaniu muszą podawać pojedyncze litery, ale żeby nie

było nie porozumień, muszą podać też słowo, które zaczyna się od danej litery.

Pająki – skojarzenia – wypisujemy na tablicy jakieś słowo, później uczestnicy podchodzą pojedynczo

i po zadanego słowa dopisują swoje skojarzenia, im bardziej absurdalne, tym lepiej – ale każde muszą

uzasadnić; jeśli nie potrafią znaleźć nic do słowa głównego, mogą dopisać coś do skojarzeń.

Schodki – wypisujemy na tablicy jakieś słowo, następna osoba dopisuje słowo zaczynające się na

literę, na która kończyło się poprzednie słowo.

Łamańce językowe.

Rebusy.

Układanka – bierzemy jakieś długie angielskie słowo i z jego liter układamy nowe słowa.

Zagadki logiczne

Pożegnanie grupy

 

Dzień 2

– Przywitanie z grupą i przygotowanie sali

Zabawa z bibułą na rozruszanie

(pig, cow, fox, bird, bee, bear, cammel, Mouse, cat, dog, chicken, duck, dove)

Gra memory – jedna kartka obrazek, druga napis po angielsku –owoce i zwierzęte, zawody ( jedna

karta obrazek świni, druga PIG itd.)

Kalambury (podstawowe codzienne czynności – mycie zębów (brush your teeth), bieganie (run),

kupowanie biletu(buy a ticket) , pranie (wash), mycie naczyń (wash the dishes), zakupy w sklepie

(shopping), czytanie książek (read the book), skakanie (jump)….)

Karaoke – uzupełnianie brakujących słów na kartkach gdy piosenka leci i wyłapywanie ich.

Następnie śpiewanie piosenki.

Pożegnanie grupy

 

Dzień 3

– Przywitanie z grupą i przygotowanie sali

Zabawa integracyjna „Kto tak jak ja” – zabawa zintegruje uczestników

Zbuduj to co ja – wolontariusz trzyma w ręku budowlę zbudowaną z klocków. Uczniowie mają

zbudować dokładnie taki sam model. Nie widząc jej, słuchają tylko opisu. Najbliższa oryginałowi

budowla wygrywa.

Wpasuj się w krąg  – uczestnicy bez słów muszą ustawić się za kolejnością urodzin osoby, które wyjdą

z sali muszą poprzez zadawanie pytań wpasować się w krąg

Zabawa Pass the bomb  – uczestnicy siedzą w kole losują karteczki z sylabami , następnie podają

wyraz, który zawiera tę sylabę, ale jest od niej dłuższy. Nie można powtarzać użytych wcześniej

wyrazów. Dla utrudnienia, każda osoba, której przychodzi kolej, otrzymuje tykającą bombę. Bomby

należy się jak najszybciej pozbyć, czyli przekazać do sąsiada po lewej stronie, ale można to zrobić

dopiero po podaniu prawidłowego wyrazu. Bomba w nieoczekiwanym momencie wybucha, a osoba,

która ją wtedy trzyma, odpada z gry.

Zabawa skupiająca uwagę – liczenie najpierw z zamkniętymi oczami a później z otwartymi oczami do 15 , tak by w danym momencie tylko jedna osoba powiedziała cyfrę, gdy liczbę mówią dwie osoby

liczenie rozpoczyna się od początku.

Jenga z zamkniętymi oczami. Zabawa mająca na celu integrację uczestników. Uczniowie podzieleni

są na dwu osobowe zespoły, jedna z nich ma zasłonięte oczy. Ich zadaniem jest zbudowanie wieże z

klocków Jenga.

– Zabawa na koniec ( Żegnamy się jak………. tutaj wolontariusz daje komendę)

– Ewaluacja i pożegnanie z uczestnikami

 

Metody, gry, zabawy wykorzystane w trakcie zajęć: zagadki, rebusy, łamigłówki, zabawy integracyjne, burze mózgów.

 

 

źródło zdjęcia 

#ProjektorToMy - podziel się wiadomością!