Chat with us, powered by LiveChat
ZALOGUJ SIĘ KONTAKT

Gala jubileuszowa FEP

Kasia Typiak, 12 czerwca 2017

„W gronie znakomitych gości, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości podsumowała na uroczystej gali jubileuszowej 25 lat swojej działalności. Spotkanie wieńczące rok jubileuszowy odbyło się 23 maja 207 r. w hotelu Polonia Palace w Warszawie.

W uroczystości uczestniczyli Ambasador Jerzy Koźmiński, Prezes Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności; profesor Marek Rocki, senator, Rektor Szkoły Głównej Handlowej; profesor Andrzej Koźmiński, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego; profesor Anna Fornalczyk, Członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności; dr Krzysztof Pawłowski, Członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wśród gości, oprócz członków Rady FEP, wieloletnich partnerów, fundatorów i przyjaciół Fundacji, znaleźli się również stypendyści FEP, przedstawiciele organizacji lokalnych uczestniczących w Programie Stypendiów Pomostowych, rektorzy szkół wyższych oraz przedstawiciele środowiska organizacji pozarządowych.

Zgromadzonych gości powitał przewodniczący Rady FEP, profesor Bogdan Grzeloński, który podkreślił w swoim wystąpieniu misję i cele, które wyznaczały drogę Fundacji od początku jej działalności oraz rolę profesora Jerzego Dietla jako założyciela i długoletniego Prezesa Fundacji, pełniącego tę funkcję od początku istnienia FEP.

Ambasador Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, której programy realizuje FEP, gratulował Fundacji pięknego jubileuszu, opowiedział o wspólnych korzeniach obu Fundacji oraz wspomniał o programach realizowanych w imieniu PAFW przez FEP, w tym o nowym obszarze działalności – programie „PROJEKTOR – wolontariat studencki”, który z początkiem 2017 roku przeszedł pod skrzydła Fundacji.

Podziękowania i osobiste wspomnienia wygłosił Prezes FEP, profesor Jerzy Dietl, który opowiedział jak ważne dla kraju, w ocenie Fundacji, było realizowanie misji budowy kapitału intelektualnego i wpierania rozwoju edukacji akademickiej.
Zgromadzeni goście obejrzeli prezentację podsumowującą działalność FEP w kilkuminutowym filmie, dzięki której można było odbyć podróż przez 25 lat historii Fundacji.”

Zapraszamy do zapoznania się z pełną relacją w wydarzenia na stronie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

 

#ProjektorToMy - podziel się wiadomością!

GALERIA