Chat with us, powered by LiveChat
DOŁĄCZ KONTAKT

II edycja projektu „Mała ojczyzna – wspólna sprawa” za nami!

PROJEKTOR - wolontariat studencki, 10 września 2015

W okresie od lutego do sierpnia 2015 r. realizowana była II edycja projektu „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”.
Do udziału w niej zaprosiliśmy 46 studentów – liderów. Studenci uczestniczyli w 26-godzinnym szkoleniu, a następnie realizowali warsztaty edukacyjne i gry terenowe dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W ramach działania zostało zrealizowanych 51 warsztatów edukacyjnych (306 godzin) oraz 51 edukacyjnych gier terenowych. W projekcie udział wzięło 45 szkół (33 gimnazja, 10 liceum i 2 technika) z 42 miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców z 9 województw Polski. Łącznie w warsztatach edukacyjnych uczestniczyło 890 uczniów, a w grach terenowych udział wzięło 2000 osób. W realizacji projektu wzięło udział 51 Liderów (w tym 5 z poprzedniej edycji) i 61 wolontariuszy programu PROJEKTOR łącznie 112 osób.
Przeprowadzono II edycję konkursu na nowe zadania, które zostaną zamieszczone w publikacji poświęconej grze terenowej w kolejnej edycji projektu „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”. Laureatka I miejsca odbywa płatny staż w biurze Fundacji BGK w Warszawie.
Ukazało się ponad 100 wzmianek medialnych dotyczących projektu.
Został opracowany Raport ewaluacyjny II edycji projektu.
II edycja projektu w filmowym skrócie: 

Uczestnikom projektu dziękujemy za wkład i zaangażowanie!

#ProjektorToMy - podziel się wiadomością!