DOŁĄCZ ZALOGUJ KONTAKT

Jak zintegrować grupę?

PROJEKTOR - wolontariat studencki, 6 maja 2017

To już kolejna odsłona naszego najnowszego cyklu, w którym znajdziecie wyróżnione scenariusze  projektów przygotowanych przez studentów-wolontariuszy. Autorzy najciekawszych scenariuszy otrzymują punkty w naszym programie punktowym.Jeśli  Ty  nie masz pomysłu na swój projekt albo stawiasz pierwsze kroki w naszym programie możesz skorzystać z naszej biblioteki  lub bazy przykładowych wyróżnionych przez nas projektów

 

Dzisiaj prezentujemy scenariusz, na podstawie którego Marta Gorzałka i Aleksandra Groszek z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przygotowały swój projekt w Zespole Szkół Nr 15 w Częstochowie

 

Tytuł projektu: WARSZTATY SOCJOTERAPEUTYCZNE – INTEGRACJA GRUPY

Cel:
– integracja społeczności klasowej (grupy) oraz rozwijanie poczucia przynależności do społeczności klasowej,
– akceptacja i współdziałanie w zespole klasowym,
– stymulacja rozwoju moralnego,
– budowanie pozytywnych relacji między uczestnikami,
– stymulacja rozwoju emocjonalnego i społecznego,
– kształtowanie prawidłowych postaw moralnych względem innych,
– kształtowanie poczucia własnej wartości, godności i poczucia bezpieczeństwa w społeczności klasowej,
– kształtowanie szacunku dla siebie samego i innych,
– kształtowanie poczucia tolerancji wobec siebie i drugiego człowieka,
– kształtowanie umiejętności odpowiedzialności za własne słowa

 

Grupa docelowa (14 lat, 25 uczniów)

Ramowy plan zajęć:

Spotkanie I:
Metody na wejście:
– organizacja miejsca pracy,
– przedstawienie celów ogólnych spotkań,
– przedstawienie idei programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”
1. Kontrakt grupowy – wspólne sporządzenie kontraktu grupowego, obowiązującego podczas każdorazowego spotkania warsztatowego. Przy sporządzaniu kontraktu, należy podkreślić decyzyjność każdego z uczestników.
2. Moje nastawienie – spośród rozłożonych na środku kręgu kart metaforycznych, uczestnicy wybierają jedna dowolną kartkę, która odzwierciedla ich aktualny nastrój oraz nastawienie do aktywności podczas zajęć. Po wybraniu karty, każdy z uczestników uzasadnia swój wybór.
3. Kukułka – wszyscy uczestnicy zajmują miejsce na krzesłach ustawionych w kręgu. Ćwiczenie polega na powtarzaniu przez uczestników tego samego pytania, które rozpoczyna prowadzący, kierując go do osoby siedzącej po lewej stronie. W każdej rundzie do pytania dodaje się ruch.
4. Tabliczka czekolady – Każdy z uczestników dostaje kartkę, którą dzieli na sześć kwadracików. W każdym z kwadratów należy narysować takie elementy, które pozwolą nam jak najlepiej przedstawić się pozostałym uczestnikom. (co lubimy robić, czym się zajmujemy, kim jesteśmy….) każdy z obrazków można podpisać tylko jednym słowem.
Wariat I- dokończone prace podajemy np. o 2 osoby w prawą stronę, następnie każdy z uczestników próbuje opisać co znalazło się na kartce, którą otrzymał, jednocześnie opisując autora pracy.
Wariant II – po zakończeniu pracy, każdy z uczestników opisuje, co i dlaczego umieścił w sowich kwadracikach.
5. TRATWA –zadaniem uczestników jest przedostanie się z punktu A do punktu B przy wykorzystaniu kartki. Zadanie zostanie poprawnie wykonane w momencie, gdy cała grupa przedostanie się z punktu A do punktu B. W momencie, gdy kartka zostanie pozostawiona wolna, ,,rekin’’ prowadzący ma prawo ją zabrać, co utrudnia wykonanie zadania. W ewaluacji ćwiczenia należy podkreślić współpracę zespołu.
Ewaluacja – chmurki :
1. Z dzisiejszych zajęć wynoszę….
2. Podczas dzisiejszych zajęć zmieniłbym….
3. Na dzisiejszych zajęciach nie podobało mi się…

 

Spotkanie II:
metody na wejście:
– organizacja miejsca pracy,
1. Przypomnienie wspólnie ustalonego Kontraktu grupowego,
2. Gry i zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej KLANZA
3. Dobre słowo – każdy z uczestników otrzymuje kartkę oraz długopis. Na górnej części kartki zapisuje swoje imię i nazwisko. Następnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara podaje swoją kartkę do innych uczestników. We wskazanym przez prowadzącego momencie uczestnicy zatrzymują kartki i zapisują na nich POZYTYWNE cechy charakteru, osoby, której kartkę otrzymali. Ruch powtarza się kilkakrotnie. Ćwiczenia kończy się w momencie wskazanym przez prowadzącego. Kartki wracają do właścicieli. Osoby chętne czytają publicznie zanotowane cechy.
4. Ja i moje wartości – uczestnicy otrzymują białe teczki(kartki), na których spośród dostępnych kolorowych gazet i magazynów wycinają a następnie naklejają wybrane ilustracje, które określają wartości, którymi kierują się w życiu.
Rundka – każdy z uczestników interpretuje i uzasadnia swoją indywidualną pracę. Podczas interpretacji prowadzący kładzie na podłodze żółte koło, w środku którego znajduje się napis ‘’Krąg wartości’’. podczas, gdy uczestnicy interpretują swoje prace-prowadzący zapisuje podawane wartości na promieniach słońca i umieszcza je wokół tego koła. Te same wartości układane są na jednym promieniu. Im więcej wartości się powtarza, tym promienie dłuższe. Słońce pokazuje, które wartości są bardziej cenione u uczestników.
5. Ewaluacja: dokończ zdanie:
Z dzisiejszych warsztatów wynoszę….

Spotkanie III
Metody na wejście:
– organizacja miejsca pracy,
1. Przypomnienie wspólnie ustalonego Kontraktu grupowego,
2. „Kto daje sygnał?” (jeden uczeń wychodzi z gabinetu. Grupa wybiera osobę, która będzie wymyślała i pokazywała ruchy (np.: kiwanie głową, machanie ręką, podnoszenie nogi, klaskanie) powtarzane następnie przez wszystkich uczestników zabawy. Uczeń wchodzi do gabinetu i ma za zadanie znaleźć tę osobę, która wprowadza nowe ruchy.
3. Taniec Eleny.
4. Współpraca bez słów– uczniowie dostają zadanie które muszą wykonać z użyciem komunikacji bez użycia słów
5. Ewaluacja całości warsztatów
Ruchoma tarcza Zadaniem uczniów jest przemieszczanie się po sali w zależności od ich stosunku do twierdzeń dotyczących programu lub zajęć, które są akurat ewaluowane. Na środku pomieszczenia umieszczamy przedmiot (np. krzesło, papier, roślinę w doniczce). Przedmiot ten reprezentuje środek tarczy. Prowadzący czyta na głos stwierdzenia na temat danych zajęć, a uczestnicy wybierają miejsce w pokoju w zależności od tego, jak bardzo się zgadzają z danym stwierdzeniem. Im bardziej uczestnik się zgadza, tym bliżej przysuwa się do przedmiotu na środku pokoju. Po zajęciu wszystkich miejsc, uczniowie powinni wyjaśnić, dlaczego akurat takie miejsca zajęli. Pod koniec ćwiczenia uczestnicy mogą zostać poproszeni o sformułowanie własnych twierdzeń na temat zajęć

Metody, gry, zabawy wykorzystane w trakcie zajęć:
– socjoterapia
– edukacja przez zabawę

Chwila inspiracji: ,,Nie ma lustra, które by lepiej odbijało człowieka niż jego słowa” Juan Luis Vives

 

 

źródło zdjęcia 

Zespół Programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” – celem programu jest aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci i młodzieży z małych miasteczek i wsi w całej Polsce poprzez rozwijanie ich pasji i zainteresowań, odkrywanie talentów i potencjału drzemiącego zarówno w studentach, jak i w uczestnikach projektów.
#ProjektorToMy - podziel się wiadomością!