Chat with us, powered by LiveChat
DOŁĄCZ KONTAKT

Miejsce młodych ludzi w Europie

Kasia Typiak, 20 sierpnia 2017

Karolina Mikos uczestniczka I edycji Ambasadorów Programu (ścieżka Social Media).

 

Polska jako kraj „środka” musi utrzymywać dobre stosunki zarówno z Zachodem, jak i Wschodem Europy. Temu miało służyć forum znane jako Eastern Partnership Youth Forum. Wydarzenie odbyło się w Warszawie i miałam przyjemność reprezentować lożę „dziennkarską” z ramienia PROJEKTORA. Tematyka forum okazała się być mi bardzo bliska, gdyż wszelkie dyskusje dotyczyły nas, młodych ludzi.

 

Eastern Partnership Youth Forum – relacja z wydarzenia

 

Właśnie dzielenie się doświadczeniami było motywem przewodnim Forum Partnerstwa Wschodniego, które odbyło się w dniach 22-23 czerwca 2017 r. Zorganizowane zostało ono przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus+, Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych pod honorowym patronatem Prezydenta RP.

 

Na wydarzenie zaproszono wielu znakomitych gości, w tym, m.in. Martine Reicherts, Dyrektor Genaralną ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu w Komisji Europejskiej, naszą Panią Minister Edukacji Annę Zalewską oraz przedstawicieli z Gruzji, Ukrainy, Litwy, Armeni i innych państw ze Wschodu.

 

Audytorium było równie zróżnicowane. Zaproszono pracowników młodzieżowych, jak i najaktywniejszą młodzież ze wszystkich krajów Europy oraz państw wschodnich.

 

Event rozpoczęła Pani Minister Zalewska oraz Pani Martine Reicherts. Dyrektor Generalna podkreśliła mocno znaczenie Programu Erasmus+ w edukacji. „Erasmus is shareing experiences” (tłum. „Erasmus to dzielenie się doświadczeniami”) – tymi słowami podsumowała swoje wystąpienie.

 

Kolejnym punktem spotkania była dyskusja, którą zatytułowano: „Enabling young people to engage in diverse, connected and inclusive Europe” (tłum. Umożliwienie młodym ludziom zaangażowania się w różnorodną, połączoną i otwartą Europę”). Przedstawiciele państw wschodnich oraz przedstawiciele organizacji non-profit zastanawiali się, jak umożliwić młodym ludziom rozwój. Wymieniano głównie rozwój poprzez edukację, lepszy dostęp do technologii oraz nastawienie się na „globalność”. Podkreślano, że Europa potrzebuje dynamizmu, energii i doświadczenia młodzieży. Ważne jest też, aby zlikwidować bariery finansowe, ekonomiczne i psychologiczne oraz aby młodzi byli kreatorami decyzji.

 

Poza częścią ogólną miałam okazję także uczestniczyć w dyskusji z Panią Minister Zalewską. Opowiadała ona o planowanych zmianach w edukacji oraz możliwościach współpracy z zagranicą. Co ważne, podkreśliła szczególną rolę wolontariatu. „Wolontariat stanie się zadaniem obowiązkowym szkół” – dodała.

 

Ostatnim punktem Forum były panele dyskusyjne. Uczestnictwo w nich było dobrowolne i, jak możecie się spodziewać, wybrałam panel „Wolontariat”. Ciekawa byłam, co na ten temat wiedzą i mogą powiedzieć przedstawiciele innych krajów. Dowiedziałam się, że w wielu państwach kwestia ta dopiero „raczkuje” i wolontariusze  mają niewielkie doświadczenie.

 

Słuchając wypowiedzi innych osób, doszłam do wniosku, że w Polsce mamy całkiem niezłą historię i doświadczenie, jeżeli zaś chodzi o prace wolontarystyczne. Może zatem warto nawiązywać współpracę i szerzyć te idee poza granicami naszego kraju?

 

Wydarzenie Eastern Partnership Youth Forum bardzo mnie zainspirowało i wywołało szereg refleksji. Młodzi ludzie są bardzo ważnym elementem dzisiejszej Europy. Sama często korzystałam z ofert Programu Erasmus+ i wiem, jak cenną wiedzę można uzyskać, gdy odważymy się poszerzyć nasze horyzonty. Dlatego zachęcam młodych do czynnego udziału w wymianach młodzieżowych, wolontariatach zagranicznych, gdyż dzięki tym formom nabywamy nowe doświadczenia oraz możemy zaimplementować nowe rozwiązania w naszych środowiskach.

 

#ProjektorToMy - podziel się wiadomością!