Chat with us, powered by LiveChat
ZALOGUJ SIĘ KONTAKT

O NAS

PROJEKTOR to program społeczny, który łączy aktywnych studentów, otwartych i zaangażowanych nauczycieli, ekspertów w dziedzinie innowacyjnej edukacji, aby docierać do najmniejszych zakątków Polski z autorskimi projektami rozwojowymi dla dzieci. 

 

NASZE PROJEKTY

Warsztaty z Wyzwaniem – zajęcia, podczas których dzieci szukają lokalnych rozwiązań problemów współczesnego świata.

 

Spotkania z Pasją – spotkania inspiracyjne połączone z zajęciami praktycznymi, które rozbudzają dziecięce zainteresowania, pasje i talenty.

Projekt wakacyjny – w każdym roku inicjujemy nową wakacyjną akcję. Ostatniego lata uruchomiliśmy wakacyjne PROrelacje, w ramach których dzieci otrzymały zajęcia z budowania zespołu, współpracy i komunikacji.

Udział w projektach jest bezpłatny, dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu studentek i studentów, którym nie jest obojętna edukacja i wszechstronny rozwój młodszych koleżanek i kolegów. 

Program działa od 2005 r. Autorem i fundatorem Programu jest Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności. W ciągu 16 lat zaangażowaliśmy w działania społeczne i przygotowaliśmy do pracy z dziećmi ponad 14 900 studentek/studentów, którzy zrealizowali projekty dla 400 000 dzieci w całej Polsce. 

 

IDEA i HASŁO PROJEKTORa 

UCZYSZ SIĘ OD DZIECKA

Uczymy się, doświadczając nieznanych nam rzeczy i konfrontując się z nowymi wyzwaniami. 

Nauka to nie zapamiętywanie informacji i wykazywanie ich znajomości w trakcie sprawdzianów. Właściwy proces uczenia się zaczyna się, gdy zostajemy zmuszeni do samodzielnego rozwiązania problemu, bo dopiero wtedy zdobywamy wiedzę, która przydać się może w przyszłości do mierzenia się z innymi wyzwaniami. 

W Warsztatach z Wyzwaniem skupiamy się na stworzeniu dzieciom warunków do samodzielnego zrozumienia problemów coraz szybciej zmieniającego się świata i odnalezienia w nim miejsca dla siebie.

Uczymy się, obserwując innych i próbując ich naśladować. 

Nie ważne, co ktoś do nas mówi, ważne, jak się zachowuje. Z jednej strony to istotne, ponieważ przyswajamy sobie określone postawy i wyobrażenia o świecie dzięki osobom, które uważamy za nasze wzorce. Z drugiej, kluczowe są dla nas relacje z innymi. 

W Spotkaniach z Pasją studentki i studenci, czyli pasjonatki i pasjonaci wielu różnych dziedzin nauki, sztuki pokazują na przykładzie własnego życia, że warto odkrywać talenty, mieć pasję, realizować marzenia. 

Uczmy się od dziecka, że to entuzjazm jest głównym motorem napędowym naszego działania. 

Dlatego wszystkie projekty realizowane są przez odważnych i świadomych młodych ludzi – wolontariuszki i wolontariuszy, którzy wierzą, że warto być „zapalonymi i wzajemnie zarażającymi się zapałem odkrywcami i twórcami wspólnie dzielonego i wspólnie tworzonego świata” (Gerald Hűther).

Założenia Programu są aktualizowane we współpracy z wieloma ekspertami z dziedziny edukacji. Powyższe założenia powstały w wyniku konsultacji z dr Mikołajem Marcelą i pochodzą z jego artykułu przygotowanego dla PROJEKTORa.

HISTORIA

2001: Zaczęło się od żartu i dogłębnych badań przeprowadzonych przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Prof. Tadeusz Rzeżuchowski założył się z kolegami, że nie ma już dziś studentów-altruistów. Że teraz wszyscy myślą tylko o sobie, o swojej karierze, CV, i nie są w stanie zrobić czegoś bezinteresownie. A sama idea pracy społecznej jest niemodna. Brak wiary w dzisiejszą młodzież nakłonił profesora i jego kolegów do sprawdzenia, czy studenci są zdolni do działania na rzecz innych. Wywiesili ogłoszenie, że szukają chętnych do uczenia informatyki w wiejskich szkołach podczas wakacji. Gdy na spotkanie przyszło 30 osób, nie można było przyznać się do dowcipu i wątpliwości… Tak powstała „Zielona Akcja”, pierwowzór programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”.

2005: Realizatorem programu zostało Stowarzyszenie KLANZA. Realizując zasady programu „Wolontariat Studencki”, a następnie „PROJEKTOR – wolontariat studencki”, stowarzyszenie wprowadziło w życie ideę wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Program rozwijał się i zyskał duże uznanie.

2010: Powstała Fundacja Rozwoju Wolontariatu. Program rozwinął się do tego stopnia, że potrzebne było powołanie nowej organizacji, której głównym zadaniem zostało wsparcie dalszego rozwoju PROJEKTORa oraz tworzenie warunków dla systematycznego, opartego o wiedzę, rozwoju wolontariatu w Polsce.

2016: Nowym realizatorem programu została Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP). „Współpraca pomiędzy PROJEKTORem a Programem Stypendiów Pomostowych (prowadzonym przez FEP) trwa od dawna. Oba przedsięwzięcia mają wielki potencjał i będą się świetnie uzupełniały. Zapewnienie dobrego wykształcenia, budowanie postaw odpowiedzialnych społecznie, rozwój wolontariatu wśród studentów – chcemy, aby wartości tych programów szły w parze. Mamy nadzieję, że pod naszymi skrzydłami PROJEKTOR będzie się dalej rozwijał dzięki synergii między oboma przedsięwzięciami” – podkreśla dr Zofia Sapijaszka, Prezes Zarządu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

2020: Sprofilowanie oferty Programu na projekty Spotkania z Pasją i Warsztaty z Wyzwaniem. Po 15 latach działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z małych miejscowości, wyszliśmy także naprzeciw wyzwaniom, jakie obecnie stoją przed młodymi. Coraz trudniej odnaleźć miejsce w dynamicznie zmieniającym się świecie. Dlatego łącząc ludzi (studentów, nauczycieli, ekspertów, firmy) wspieramy dzieci w rozwoju ich mocnych stron i wzmacniamy ich poczucie własnej wartości. Dzięki udziałowi w naszych projektach dzieci doświadczają, że wobec wyzwań współczesnego świata od dziecka można być zaangażowanym, odpowiedzialnym i proaktywnym, a małymi krokami, zaczynając od najbliższego otoczenia, można stawać się twórcami zmian w świecie. 

Wprowadzenie możliwości działań online. Nie zostawiliśmy uczniów w pandemii i nie zmniejszyliśmy skali działania. Reagowaliśmy na bieżąco i błyskawicznie dostosowaliśmy nasze projekty do warunków online. 

Skrócenie nazwy Programu. Od października 2020 działamy pod nazwą PROJEKTOR. Idea i hasło towarzyszące naszym działaniom brzmi Uczysz się od dziecka.

Otwarcie nowego projektu. Połączyliśmy siły dwóch programów Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości Programu Stypendia Pomostowe i Programu PROJEKTOR – otworzyliśmy projekt wsparcia dzieci w nauce edu-Ratownicy.

 

Autorem i Fundatorem Programu PROJEKTOR jest Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności.
Realizatorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.