Chat with us, powered by LiveChat
DOŁĄCZ KONTAKT

CEL PROGRAMU

Forma

Raport

2001

2005

2010

PROJEKTOR – wolontariat studencki” to kluczowy program realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu. Autorem i Fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a pierwowzorem programu była Zielona Akcja, zorganizowana w 2001 roku. Przez pewien czas program realizowało Stowarzyszenie KLANZA, by następnie przekazać go Fundacji Rozwoju Wolontariatu.

CEL PROGRAMU

Celem programu jest aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci i młodzieży z małych miasteczek i wsi w całej Polsce poprzez rozwijanie ich pasji i zainteresowań, odkrywanie talentów i potencjału drzemiącego zarówno w studentach, jak i w uczestnikach projektów.

Wolontariuszami w Projektorze są studenci rozmaitych kierunków, z różnych uczelni na terenie całego kraju. Studenci-wolontariusze mają określoną ścieżkę rozwoju: realizację każdego z projektów poprzedzają szkolenia i warsztaty m.in. z zakresu pracy z młodzieżą oraz zarządzania projektami.

Forma

Wolontariusze realizują zarówno projekty systematyczne (odbywające się w trakcie roku szkolnego), jak też wakacyjne i feryjne. Zajęcia charakteryzuje różnorodność form: warsztaty, pikniki edukacyjne, festiwale czy gry terenowe.

Oprócz projektów dostępnych w bazie Projektora studenci mogą również stworzyć i zrealizować własny, autorski projekt.

Raport

Każdy z projektów jest dokładnie monitorowany, a jego końcowym etapem jest ewaluacja i sporządzenie raportu. Dla uzyskania jak najpełniejszego obrazu prowadzimy także warsztaty z uczniami, będące okazją do podzielenia się wrażeniami i wysłuchania opinii, oraz debriefy – czyli spotkania po projekcie, podczas których studenci dzielą się swoimi spostrzeżeniami.

2001

2001: Zaczęło się od żartu i dogłębnych badań przeprowadzonych przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Prof. Tadeusz Rzeżuchowski założył się z kolegami, że nie ma już dziś studentów-altruistów. Że teraz wszyscy myślą tylko o sobie, o swojej karierze, CV, i nie są w stanie zrobić czegoś bezinteresownie. A sama idea pracy społecznej jest niemodna. Brak wiary w dzisiejszą młodzież nakłonił profesora i jego kolegów do sprawdzenia, czy studenci są zdolni do działania na rzecz innych. Wywiesili ogłoszenie, że szukają chętnych do uczenia informatyki w wiejskich szkołach podczas wakacji. Gdy na spotkanie przyszło 30 osób, nie można było przyznać się do dowcipu i wątpliwości… Tak powstała Zielona Akcja”, pierwowzór programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”.

 

2005

2005: Realizatorem programu zostało Stowarzyszenie KLANZA. Realizując zasady program „Wolontariat Studencki”, a następnie „PROJEKTOR – wolontariat studencki”, stowarzyszenie wprowadziło w życie ideę wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Program rozwijał się i zyskał duże uznanie.

2010

Powstała Fundacja Rozwoju Wolontariatu. Program rozwinął się do tego stopnia, że potrzebne było powołanie nowej organizacji, której głównym zadaniem zostało wsparcie dalszego rozwoju PROJEKTORA oraz tworzenie warunków dla systematycznego, opartego o wiedzę, rozwoju wolontariatu w Polsce.

Historia toczy się dalej…

Autorem i Fundatorem programu „PROJEKTOR – Wolontariat Studencki” jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Logo_PAFW