Chat with us, powered by LiveChat
ZALOGUJ SIĘ KONTAKT

Spotkania z Pasją

Projekt Spotkania z Pasją powstał, aby budzić w dzieciach i młodzieży nowe zainteresowania, odkrywać i wzmacniać ich twórczy potencjał. Spotkania dają możliwość poznania nowych obszarów do działania, budzą marzenia i motywują do ich realizacji.

Zajęcia w ramach Projektu składają się z inspirującej prezentacji pasji oraz zajęć praktycznych w oparciu dziedzinę zainteresowań studentek/studentów.

Studiujesz, masz ulubioną dziedzinę nauki/sztuki i chcesz pomóc dzieciom w odkrywaniu ich mocnych stron i pasji? 

WYŚLIJ ZGLOSZENIE

Dla kogo są Spotkania z Pasją?

Są dedykowane dzieciom i młodzieży z klas 4-8 ze szkół podstawowych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Kto prowadzi zajęcia?

Prowadzą je studenci/studentki – wolontariusze/wolontariuszki pojedynczo lub w dwuosobowych zespołach.

Czy zajęcia są bezpłatne?

Dzięki wolontariackiemu zaangażowaniu studentek/studentów udział w Spotkaniach jest bezpłatny. 

Studentki i studenci mogą liczyć na kieszonkowe, które pokrywa koszty dojazdu i materiałów na zajęcia stacjonarne
lub koszty materiałów na zajęcia online. 

Jakich tematów dotyczą zajęcia?

W ostatniej edycji dzięki studentom/studentkom dzieci do poznały ponad 70 dziedzin! 

Wśród pasji były: języki obce, teatr, marketing, fotografia, taniec ludowy, robotyka, pisarstwo, musical, kultury różnych krajów, sporty walki, ekosystemy leśne, szkolenie psów, podróże, dziennikarstwo, biotechnologia, urbanistyka, chemia, film animowany, kryminalistyka, ornitologia, programowanie, historia sztuki i wiele innych dziedzin, które mogą rozbudzić w uczniach fascynację światem i nowe zainteresowania. 

W jakiej formie są realizowane zajęcia?

Online lub stacjonarnie.

Jak długo trwają zajęcia?

Jeśli Spotkania są realizowane online nauczyciel z klasą i studenci łączą się dwa razy
(część 1. – 90 min. + część 2. – 90 min ).

Jeśli stacjonarnie całe zajęcia są realizowane w ciągu jednego dnia i trwają 180 min., czyli 4 godziny lekcyjne. 

 

Etapy:

Rekrutacja studentek/studentów i klas.

Informacja zwrotna o wynikach rekrutacji.

Szkolenie wprowadzające dla studentek/studentów. 

Realizacja Spotkań z Pasją:

Studentka/student w ciągu semestru prowadzi zajęcia dotyczące swojej pasji dla 3 klas.

W ciągu roku szkolnego klasa bierze udział w zajęciach o czterech różnych pasjach.

Spotkanie podsumowujące dla studentek/studentów.

 

Jaki wpływ na uczestników Programu ma udział w Spotkaniach z Pasją?
Zobacz poniżej raport z działań w 16. edycji PROJEKTORa w graficznym skrócie.

DO POBRANIA