Chat with us, powered by LiveChat
DOŁĄCZ KONTAKT

Staże wakacyjne w USA dla studentów

Aleksandra Skorżyńska-Surowiec, 13 lutego 2020

Trwa rekrutacja do programu wakacyjnych praktyk w amerykańskich firmach dla polskich studentów – Polish-American Internship Initiative. Na stronie internetowej PAII dostępne są oferty stażowe firm Broadmoor i Planting Fields Arboretum State Historic Park. Studenci kierunków ogrodniczych, którzy chcieliby wyjechać na staż do USA w wakacje 2020, mogą składać aplikacje on-line do 28 lutego.

Dzięki PAII wyróżniający się w nauce polscy studenci odbywają wakacyjne praktyki w USA, w uznanych amerykańskich korporacjach. Uczestnicy staży, które trwają od 2 do 3 miesięcy, otrzymują wynagrodzenie.

Udział w programie jest dla studentów bezpłatny, organizatorzy pokrywają koszty podróży oraz pomagają studentom w uzyskaniu wizy. Podczas staży studenci zdobywają cenne doświadczenie zawodowe i mają okazję wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą na studiach.

Dostępne oferty stażowe to propozycje The Planting Fields Arboretum State Historic Park oraz The Broadmoor Hotel. Poszukiwani są studenci minimum drugiego roku studiów kierunków ogrodniczych, architektury krajobrazu, agronomii. Firmy gotowe są przyjąć 6 stażystów. Staże organizowane są we współpracy z The Ohio Program prowadzonym przez The Ohio State University.

 

 

 

O udział w programie mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych uczelni akademickich, biegle władający językiem angielskim, legitymujący się bardzo dobrymi wynikami w nauce i aktywni społecznie. Do udziału szczególnie zachęcani są uczestnicy programów „Stypendia Pomostowe” oraz „PROJEKTOR – wolontariat studencki”.

Rekrutacja do programu przebiega on-line. Termin składania elektronicznych wniosków upływa 28 lutego 2020 r. o godz. 16.00. Więcej informacji oraz szczegółowa oferta staży pod adresem:
www.paii.pl.

 

fot. Archiwum PAII

 

Polish-American Internship Initiative to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
wspierane przez Ambasadę USA w Polsce. Realizatorem inicjatywy jest Fundacja Edukacyjna
Przedsiębiorczości we współpracy z firmami oferującymi staże. Od 2011 roku, w dziewięciu edycjach
PAII, 108 polskich studentów odbyło staże w amerykańskich firmach i zyskało bezcenne
doświadczenie zawodowe.


Realizator Programu:
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości istnieje od 1991 roku. FEP działa na rzecz wyrównywania szans młodzieży pochodzącej z rejonów wiejskich w dostępie do edukacji wyższej oraz zapewnienia polskim studentom poziomu wykształcenia, który umożliwi im skuteczne konkurowanie na rynku pracy. Główne działania Fundacji koncentrują się na przyznawaniu stypendiów studentom wszystkich lat studiów, począwszy od I roku studiów, w ramach prowadzonego od 2002 roku Programu Stypendiów Pomostowych; inicjowaniu i organizowaniu konkursów przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości oraz konferencji; organizowaniu staży i dofinansowywaniu nauki w kraju i za granicą. Fundacja jest również realizatorem programu Projektor – wolontariat studencki.


Kontakt

Renata Janowska, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
r.janowska@fep.lodz.pl, tel.: (42) 632 59 91,

 

#ProjektorToMy - podziel się wiadomością!