Chat with us, powered by LiveChat
ZALOGUJ SIĘ KONTAKT

Szukamy Mentorów i Mentorek!

Kamila Olejek, 7 listopada 2018

Mentoring w naszym Programie to rozwój, inspiracja, wyzwania dające satysfakcję. Szukamy Mentorów, którzy pomogą nam rozwijać ogólnopolski program społeczny „PROJEKTOR – wolontariat studencki”.

Czym zajmuje się Mentor/Mentorka w programie PROJEKTOR?

wspiera uczestników Programu w realizacji ich pierwszych projektów,

pomaga zaplanować projekt i utrzymać motywację do realizacji,

udziela informacji dotyczących Programu,

wspiera pozyskiwanie nowych Wolontariuszy,

podwyższa swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach,

bierze udział w konsultacjach dotyczących rozwoju Programu.

Mentor tworzy z Wolontariuszem relację, w której dzieli się swoim doświadczeniem. Mentor i Wolontariusz dzielą się swoimi kompetencjami i pomysłami. Razem tworzą jedyny w swoim rodzaju zespół. Mentor i Wolontariusz są w kontakcie – spotykają się, kontaktują się telefonicznie i przez Internet. Rezultatem jest wspólna działalność na rzecz dzieci i młodzieży z małych miejscowości, szerzenie idei wolontariatu studenckiego i rozwój kompetencji.

W programie rozwojowym Mentorzy PROJEKTORA rozwiniesz takie kompetencje jak:

komunikatywność,

umiejętność pracy zespołowej,

przywództwo,

odpowiedzialność,

organizacja i planowanie,

innowacyjność i kreatywność,

empatia.

 

Widzisz siebie w roli Mentora/Mentorki?

Zapraszamy na szkolenie, które przygotuje Cię do tej roli.

 Wypełnij FORMULARZ REKRUTACYJNY  

 

MENTORZY PROJEKTORA

24 – 25 listopada 2018 r. (sobota – niedziela)

start 24 listopada (godz. 10.00)

zakończenie 25 listopada (godz. 16.00 )

Miejsce: siedziba Biura Programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” – Lublin, ul. Marii Skłodowskiej Curie 3 (2 piętro)

 

MODUŁY SZKOLENIOWE:

Komunikacja werbalna i niewerbalna (style komunikacyjne, wykorzystanie przestrzeni i narzędzi do komunikacji on-line), efekt pierwszego wrażenia.

Autoanaliza własnych zasobów i słabych stron.

Komunikacja w procesie motywacji: chwalenie i krytyka, informacja zwrotna, rozmowa motywująca, wytyczanie celów, budowanie relacji.

Praca z modelem LEVER.

 

WAŻNE:

zapewniamy wyżywienie, nocleg i materiały szkoleniowe,

nie zwracamy kosztów dojazdu na szkolenie,

po ukończeniu dwóch etapów (aktywny udział w 2 dniach szkolenia i realizacja zadania po szkoleniowego otrzymasz CERTYFIKAT ukończenia szkolenia,

najbardziej aktywni uczestnicy wygrają kolejne, bardziej zaawansowane szkolenie.

 

ZADANIEM każdego MENTORA  będzie:

I. Wsparcie w swoim ośrodku akademickim nowych wolontariuszy (6 osób) w realizacji projektów edukacyjnych: przez okres co najmniej 3 miesięcy, chyba, że sam student-wolontariusz poczuje się już na tyle pewnie w Programie, że będzie chciał zakończyć proces. Wsparcie będzie polegało początkowo na wspólnej realizacji projektów edukacyjnych (projekt startowy) oraz wsparciu merytorycznym i motywacyjnym w realizacji kolejnych projektów.

II. Prowadzenie e-mentoringu dla co najmniej 5 nowych studentów-wolontariuszy. Pozwoli to na wsparcie wolontariuszy w regionach, w których Program nie jest tak dobrze rozpoznawalny. Mentoring odbywać się będzie online (e-mail, komunikatory, portale społecznościowe).

 

OFERUJEMY:

stały kontakt i wsparcie ze strony Opiekuna Mentorów,

szkolenia,

webinarium,

włączenie w konsultacje dotyczące rozwoju programu,

narzędzia modelu LEVER (kurs e-learnig, ocena 360 st., formularz STARRT),

certyfikat.

 

 Wypełnij FORMULARZ REKRUTACYJNY  

OSTATECZNY TERMIN nadsyłania aplikacji upływa: 19.11.2018 r. o godz. 23:59

Ogłoszenie wyników rekrutacji 20.11.2018 r. do godz. 16:00

 

#ProjektorToMy - podziel się wiadomością!