Chat with us, powered by LiveChat
ZALOGUJ SIĘ KONTAKT

Trwa nabór na studia dla przyszłych nauczycieli!

Kasia Typiak, 19 czerwca 2017

Trwa rekrutacja do Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Szkoła Edukacji PAFW i UW to program rocznych studiów podyplomowych prowadzonych w trybie stacjonarnym (dziennym) dla przyszłych nauczycieli języka polskiego lub matematyki. Na słuchaczy czeka pula stypendiów. Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca.

Szkoła Edukacji to wspólna inicjatywa Uniwersytetu WarszawskiegoPolsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program zajęć został opracowany we współpracy z renomowanym Kolegium Nauczycielskim nowojorskiego Uniwersytetu Columbia (Columbia University Teachers College).

Studia dzienne

Studia w SE nie są typowymi studiami podyplomowymi. Zajęcia odbywają się przez dziesięć miesięcy i są prowadzone w trybie dziennym. Od poniedziałku do czwartku studenci odbywają praktyki w szkołach, a popołudniami i w piątki mają zajęcia akademickie prowadzone przez kadrę SE. Po roku nauki mogą zdobyć uprawnienia nauczycielskie.

W roku 2017/2018 studia będą bezpłatne. Kandydaci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium oraz miejsca w akademiku UW. Zajęcia w SE rozpoczną się 20 sierpnia 2017 roku.

Dwa etapy naboru

Rekrutacja do SE jest dwuetapowa. W pierwszym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać odpowiedz na pytanie: „dlaczego chcę zostać nauczycielem”. W drugim, podczas rozmowy kwalifikacyjnej są sprawdzane wiedza merytoryczna oraz predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu nauczyciela.

Dla kogo?

Studia są przeznaczone przede wszystkim dla absolwentów filologii polskiej lub matematyki z tytułem magistra. Aplikować mogą również nauczyciele języka polskiego i matematyki, którzy w zawodzie nie przepracowali więcej niż 10 lat. W miarę wolnych miejsc przyjmowani będą również studenci ostatniego roku studiów magisterskich, absolwenci studiów I stopnia oraz pilotażowo w roku akademickim 2017/2018: kandydaci, którzy ukończyli studia magisterskie na kierunku pokrewnym do matematyki (przygotowanie merytoryczne zostanie potwierdzone przez komisję kwalifikacyjną po analizie suplementu do dyplomu).

Więcej informacji

Strona internetowa Szkoły Edukacji PAFW i UW: www.szkolaedukacji.pl

#ProjektorToMy - podziel się wiadomością!

GALERIA

DO POBRANIA