Chat with us, powered by LiveChat
ZALOGUJ SIĘ KONTAKT

WARSZTATY Z WYZWANIEM

Projekt Warsztaty z Wyzwaniem powstał, aby stworzyć dzieciom warunki do samodzielnego zrozumienia problemów współczesnego świata takich jak: świadomość medialna, ochrona planety, szczęście osobiste i aktywność obywatelska.

Dzięki Warsztatom dzieci doświadczają sprawczości, bo same definiują problemy i tworzą rozwiązania. 

Dodajmy dzieciom odwagi do brania świata w swoje ręce!

Zajęcia w ramach każdego wyzwania rozpoczynają się od elementu zaskoczenia lub prowokacji, co pobudza u dzieci krytyczne myślenie i kreatywność. Następnie poprzez dyskusję dzieci określają problem w najbliższym otoczeniu i podejmują działanie na rzecz zmiany.

Jak przeprowadzić takie nieszablonowe zajęcia?
Metodę Warsztatów z Wyzwaniem poznasz podczas szkoleń e-learningowych. 

Studiujesz i chcesz zaangażować się w projekt, który doda dzieciom odwagi i pomoże im zdobyć umiejętności skutecznego działania? Wyślij zgłoszenie.

REALIZUJĘ WARSZTATY Z WYZWANIEM

Jesteś nauczycielką/nauczycielem i poszukujesz nowych form rozwoju dla swoich uczennic i uczniów? 

ZGŁASZAM SWOJĄ KLASĘ

Chcesz działać lub zgłosić klasę i jesteś tu po raz pierwszy?

Krok 1. Załóż konto (Po rejestracji otrzymasz mailem link aktywacyjny z dostępem do platformy, na której wybierasz interesujący Cię projekt)

Krok 2. Odpowiedz na pytania (Wypełniasz formularz zgłoszeniowy do wybranego projektu)

Działałaś/eś w PROJEKORze i masz konto na platformie?

Krok 1. Zaloguj się (Na platformie wybierasz projekt) 

Krok 2. Odpowiedz na pytania (Wypełniasz formularz zgłoszeniowy do wybranego projektu)

REGULAMIN

 

Dla kogo są Warsztaty z Wyzwaniem?

W projekcie mogą wziąć udział dzieci z klas 4-6 szkół podstawowych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Kto prowadzi zajęcia?

Dwuosobowy zespół studentów/studentek.

Czy zajęcia są bezpłatne?

Dzięki wolontariackiemu zaangażowaniu studentek/studentów udział w Warsztatach jest bezpłatny. 

Studentki i studenci mogą liczyć na kieszonkowe, które pokrywa koszty dojazdu i materiałów na zajęcia stacjonarne.

Jakich tematów dotyczą zajęcia?

Zajęcia dotyczą czterech wyzwań współczesnego świata: świadomość medialna, ochrona planety, szczęście osobiste, aktywność obywatelska. 

W jakiej formie są realizowane zajęcia?

Online lub stacjonarnie.

Jak długo trwają zajęcia?

Jeśli Warsztaty są realizowane online nauczycielka/nauczyciel z klasą i studentki/studenci łączą się dwa razy (część 1. – 90 min. + część 2. – 45 min ). Jeśli stacjonarnie całe zajęcia są realizowane w ciągu jednego dnia i trwają 180 min., czyli 4 godziny lekcyjne.

 

Etapy:

Rekrutacja studentek/studentów i klas.

Informacja zwrotna o wynikach rekrutacji.

E-learningowe szkolenia dla studentek/studentów oraz dla nauczycielek/nauczycieli. 

Realizacja Warsztatów z Wyzwaniem:

Studentka/student wybierą jedno wyzwanie (świadomość medialna, ochrona planety, szczęście osobiste
lub aktywność obywatelska) i w ciągu semestru prowadzi zajęcia dla 4 klas.

W ciągu roku szkolnego klasa bierze udział w zajęciach z czterech różnych wyzwań (świadomość medialna, ochrona planety, szczęście osobiste lub aktywność obywatelska).

Spotkanie podsumowujące dla studentek/studentów.

 

Działają z nami ekspertki i eksperci, którzy przez cały rok wspierają merytorycznie studentki i studentów w realizacji zajęć. Przygotowali szkolenia e-learningowe oraz konspekty zajęć. Każdy/każda z nich czuwa nad innym wyzwaniem.

 

Joanna Gadomska

Joanna Gadomska

OCHRONA PLANETY

Biolożka, autorka bloga oraz strony na fb "Biologia z Blondynką", gdzie dzieli się pomysłami na lekcje przyrodnicze i wychowawcze oraz różne akcje, happeningi, imprezy ekologiczne i prozdrowotne. Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w PROJEKTORze wspiera wyzwanie ochrona planety.

Joanna Gadomska

OCHRONA PLANETY

Anna Konarzewska

Anna Konarzewska

SZCZĘŚCIE OSOBISTE

Dyplomowana nauczycielka z 17 – letnim stażem pracy. Prowadzi bloga „Być nauczycielem” oraz jest autorką książki „Być (nie)zwykłym wychowawcą”, która stała się bestsellerem wśród nauczycieli. Poza tym jest edukatorką, prowadzi liczne webinary i szkolenia dla nauczycieli z zakresu wychowawstwa, relacji z rodzicami i uczniami oraz dzieli się swoimi pomysłami na prowadzenie godzin wychowawczych. W PROJEKTORze wspiera wyzwanie szczęście osobiste.

Anna Konarzewska

SZCZĘŚCIE OSOBISTE

Grzegorz Stunża

Grzegorz Stunża

ŚWIADOMOŚĆ MEDIALNA

Pracuje w Pracowni Edukacji Medialnej w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jest również prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. W Programie PROJEKTOR zajmujE się wyzwaniem świadomość medialna.

Grzegorz Stunża

ŚWIADOMOŚĆ MEDIALNA

Agnieszka Jankowiak-Maik

Agnieszka Jankowiak-Maik

AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

Jest nauczycielką i aktywistką edukacyjną, która działa w sieci pod pseudonimem Babka od histy. Uczy historii i wiedzy o społeczeństwie, prowadzi zajęcia antydyskryminacyjne, a w Projektorze wspiera wyzwanie Aktywność obywatelska.

Agnieszka Jankowiak-Maik

AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

DO POBRANIA