Chat with us, powered by LiveChat
DOŁĄCZ KONTAKT

WARSZTATY Z WYZWANIEM

Co pamiętasz z czasów szkolnych? Ile udało Ci się wynieść z 45 minut lekcji? Ile z tej wiedzy zostało Ci w głowie do dziś? W jakim stopniu wykorzystujesz to, czego nauczyłeś się w szkole w swojej codzienności, na studiach czy w pracy?

Warsztaty z Wyzwaniem powstały, aby stworzyć dzieciom warunki do samodzielnego zrozumienia problemów współczesnego świata. Chcemy pokazać dzieciom, że tematy, które są ważne w dorosłym życiu, nie muszą być trudne i nudne w nauce.

Warsztaty z Wyzwaniem to zajęcia:

przeznaczone dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych,

prowadzone przez 2 – osobowy zespół studentów-wolontariuszy,

realizowane online w ramach czterech wyzwań współczesnego świata:

Świadomy Ja – żyję i działam w cyfrowym świecie

Szczęśliwy Ja – lubię siebie i innych

Odpowiedzialny Ja – chronię planetę

Aktywny Ja – mam wpływ na swoje otoczenie

 

Jak przebiegają Warsztaty z Wyzwaniem?

SPOTKANIE 1 (max. 90 min – czyli dwie jednostki lekcyjne):

integracja studentów z dziećmi,

podjęcie wyzwania i krytyczne spojrzenie na poruszany temat,

dyskusja o wybranych problemach/potrzebach dzieci,

wybór kierunku dalszego działania.

PRACA NAUCZYCIELA Z DZIEĆMI między zajęciami – dzieci pracują w swoich zespołach nad rozwiązaniem czy dopracowaniem rozwiązania – nauczyciel wspiera uczniów i organizuje przestrzeń do wspólnej pracy.

SPOTKANIE 2 (45 min):

integracja studentów z dziećmi,

przedstawienie wypracowanych rozwiązań,

zachęta do dalszego działania.

 

ZGŁOŚ SWOJĄ KLASĘ

Jeśli chcesz, żeby Twoja klasa wraz z zespołem studentów stworzyła drużynę i podjęła jedno z wyzwań współczesnego świata, zgłoś się do nas do 22 października. Napisz wiadomość do Moniki i Marty z Zespołu PROJEKTORa: warsztaty@projektor.org.pl

ZREALIZUJ WARSZTATY Z WYZWANIEM

Jeśli jesteś studentką/studentem i chcesz przeprowadzić warsztaty, których dzieci nigdy nie zapomną, do 22 października wyślij formularz zgłoszeniowy: http://warsztaty.projektor.org.pl

 

 

Etapy:

Rekrutacja studentów i klas;

Informacja zwrotna do studentów i nauczycieli o wynikach rekrutacji;

Wprowadzające spotkanie online z Zespołem dla studentów;

Spotkania online z ekspertami dla studentów;

Realizacja Warsztatów z Wyzwaniem w szkołach online;

Spotkanie podsumowujące dla studentów;

Start kolejnej tury i nowej rekrutacji dla studentów i klas w grudniu.

 

W tym roku działają z nami partnerzy merytoryczni i Przyjaciele Programu, którzy przygotowali materiały do zajęć oraz warsztaty wprowadzające studentów w działania w wybranym obszarze:

dr Grzegorz Stunża – edukator medialny, wykładowca akademicki “Świadomy Ja – żyję i działam w cyfrowym świecie”

Przemysław Staroń  – psycholog, Nauczyciel Roku, trener “Szczęśliwy Ja – lubię siebie i innych”

Marta Młyńska – trenerka, eduentuzjastka, pasjonatka ludzi i rozwoju osobistego, edukatorka “Szczęśliwy Ja – lubię siebie i innych”

Sławomir Brzózek – konsultant CSR, marketingu zaangażowanego społecznie, komunikacji i edukacji w zakresie eko, “Odpowiedzialny Ja – chronię planetę”

Joanna Pietrasik – politolożka, etnolożka, tutorka “Aktywny Ja – mam wpływ na swoje otoczenie”