Chat with us, powered by LiveChat
ZALOGUJ SIĘ KONTAKT

Wieczór z książką

PROJEKTOR - wolontariat studencki, 23 kwietnia 2017

naszym najnowszym cyklu  znajdziecie przykładowe scenariusze  projektów przygotowanych przez studentów-wolontariuszy. Mamy nadzieję, że zainspirują Was do realizacji swoich projektów. Pamiętajcie – jeśli nie macie pomysłu albo dopiero rozpoczynacie swoją przygodę z przygotowywaniem zajęć dla innych możecie skorzystać z naszej biblioteki  lub bazy przykładowych wyróżnionych przez nas projektów. Osoby, które zdecydują się stworzyć innowacyjny scenariusz – możesz otrzymać za niego punkty w naszym programie punktowym.

 

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich prezentujemy Wam scenariusz Wieczór z książką – projekt przygotowany przez Renatę Goniwiechę (Kolegium Nauczycielskie, ZEWIEP, Warszawa) i Sandrę Płaczek (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Filologia Germańska). Projekt odbył się w Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kamieńskich Młynach

 

Tytuł projektu: WIECZÓR Z KSIĄŻKĄ

 

Cel:
– propagowanie czytelnictwa;
– kształtowanie kultury żywego słowa oraz idei głośnego czytania;
– kształtowanie umiejętności współpracy i wzajemnej pomocy;
– rozwijanie wyobraźni oraz kreatywności;
– bliższe nawiązywanie kontaktów społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym;
– rozwijanie zainteresowania społeczności lokalnej z działalnością wolontariuszy.

Grupa docelowa(wiek, liczba uczestników):
KL. II – VI , 15 osób

Ramowy plan zajęć:

 

DZIEŃ PIERWSZY
1. Przywitanie dzieci i zapoznanie z przebiegiem spotkań.
2. Zabawa integrująca grupę „Imię i gest” – uczestnicy zabawy stoją w kole, pierwsza wyznaczona osoba wypowiada swoje imię oraz wykonuje wymyślony przez siebie gest np. podskok, pstryknięcie palcami, pozostali uczniowie powtarzają imiona oraz gesty swych poprzedników.
3. Mapa myśli – „Książka” – rozpoczęcie gry przez rzucenie piłki do wybranego uczestnika hasłem: „Książka”. Zapisywanie na arkuszu szarego papieru skojarzeń, tworząc mapę myśli.
4. „Chętnie czytamy” – oglądanie zbioru książek z biblioteki szkolnej, wyszukiwanie ciekawy utworów oraz próba czytania wybranych przez siebie bajek, baśni, wierszy, itp. Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami na temat przeczytanego utworu literackiego.
5. Wykonanie plakatów oraz ulotek promujących „Wieczór z książką” w środowisku lokalnym – podział uczniów na grupy, rozdanie arkuszy szarego papieru, mazaków, kredek, itp.
6. Podsumowanie zajęć – „Krzesła” – zapraszanie do siebie osoby, której opowiada się o tym, co wynosi z zajęć, co się najbardziej podobało np. hej Kasia dzisiaj uczestniczyłam w ciekawych zajęciach……, najbardziej podobało mi się …….

 

DZIEŃ DRUGI
1. Przywitanie dzieci i zapoznanie z przebiegiem dnia.
2. Zabawy usprawniające narządy artykulacyjne oraz ćwiczenia dykcyjne przygotowujące do czytania wcześniej wybranych utworach literackich. Utrwalenie czytania bajek, baśni, wierszy na forum grupy.
3. Zabawy dramowe „W świcie książek” – podział uczniów na grupy, losowanie haseł związanych z tematyką zajęć, próba przekazania informacji za pomocą gestów.
4. Wykonanie pracy plastycznej „Zakładka do książki” jako upominek dla przybyłych gości – ozdabianie kartoników z kształcie prostokątów według własnego pomysłu. Laminowanie powstałych zakładek. Prezentacja powstałych prac, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami.
5. Podsumowanie zajęć „Kolorowa kostka” – wybranie jednego koloru z kostki, uzasadnienie swojego wyboru oraz opisanie tego, co wynosi się z zajęć. Podanie kostki koledze/koleżance siedzącej obok.

 

DZIEŃ TRZECI
1. Przygotowanie wystroju oraz scenografii w sali gimnastycznej na spotkanie ze społecznością lokalną – „Wieczór z książką” – zawieszenie liter, ułożenie książek, przygotowanie miejsc siedzących dla gości itp.
2. Przywitanie przybyłych gości oraz prezentacja wybranych utworów literackich. Podziękowanie za udział w spotkaniu oraz wręczenie symbolicznych upominków wykonanych przez uczniów – zakładek do książek.

 

Metody, gry, zabawy wykorzystane w trakcie zajęć:
zabawy integracyjne, dramowe, pokaz, objaśnienia, mapa myśli, działania praktyczne.

 

 

źródło zdjęcia. 

 

#ProjektorToMy - podziel się wiadomością!