Chat with us, powered by LiveChat
DOŁĄCZ KONTAKT

Wspiera nas ngo.pl

Kasia Typiak, 9 sierpnia 2017

Portal ngo.pl objął swoim patronatem działania w ramach XIII edycji programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Woloności „PROJEKTOR – wolontariat studencki”, którego realizatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Ngo.pl to największy w Polsce portal zajmujący się tematyką społeczeństwa obywatelskiego, którego administratorem jest Stowarzyszenie Klon Jawor. To przede wszystkim  kompleksowe, bezpłatne źródło informacji praktycznych porad dla organizacji pozarządowych, narzędzie promocji działań fundacji i stowarzyszeń, największa baza danych organizacji pozarządowych i instytucji wspierających oraz wspólna platforma – społecznicy i aktywiści samodzielnie dodają informacje.

„PROJEKTOR – wolontariat studencki” to program, którego celem jest aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci i młodzieży z małych miasteczek i wsi w całej Polsce poprzez rozwijanie ich pasji i zainteresowań, odkrywanie talentów i potencjału drzemiącego zarówno w studentach, jak i w uczestnikach projektów. Wolontariuszami Projektora są studenci różnorodnych kierunków z całego kraju.

 

 

 

 

#ProjektorToMy - podziel się wiadomością!