Chat with us, powered by LiveChat
DOŁĄCZ KONTAKT

Wyjedź na staż do Kongresu USA!

Kasia Typiak, 20 lutego 2017

Wolontariusze przed Wami szansa na zdobycie praktyk letnich w Kongresie Stanów Zjednoczonych! Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości nawiązała współpracę z Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF), dzięki czemu studenci-wolontariusze Programu PROJEKTOR, jak i stypendyści pomostowi wszystkich lat studiów mogą ubiegać się o praktyki letnie w Kongresie USA.

Rekrutacja przebiega on-line, wyłącznie poprzez formularz umieszczony na stronie TFLF: http://transatlanticforum.org/apply/.

Aplikacje można składać do 10 marca.

O udział w praktykach mogą ubiegać się obywatele RP, którzy są studentami polskiej lub zagranicznej uczelni i nie ukończyli 26 roku życia. Idealni kandydaci powinni być proaktywni i zaangażowani w działalność zarówno studencką, jak i dodatkową. Wolontariat i doświadczenie w sektorze NGO będą uznane za dodatkowy atut kandydata. Wybrani do drugiego etapu kandydaci będą mieli szansę zaprezentować się w czasie egzaminu ustnego w Warszawie w dniach 7-8 kwietnia br. Profile najlepszych kandydatów zostaną polecone przez komisję selekcyjną osobom nadzorującym staże w biurach poszczególnych Partnerów programu w Waszyngtonie. Praktyki trwają 6-8 tygodni i organizowane są w okresie sierpień-wrzesień.

Koszty programu stażowego (wiza do USA, przelot samolotem w obie strony, zakwaterowanie) pokrywają w całości organizatorzy programu. Stażyści otrzymują również od organizatorów kieszonkowe. W przypadku podopiecznych FEP, koszty związane z odbyciem stażu w Kongresie Stanów Zjednoczonych zostaną pokryte przez FEP z grantu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

UWAGA: Studentów związanych z programami FEP prosimy o zaznaczenie w CV, że są podopiecznymi Fundacji.

Więcej informacji o inicjatywie w poniższym załączniku oraz na stronie Transatlantic Future Leaders Forum.

Źródło grafiki – transatlanticforum.org

#ProjektorToMy - podziel się wiadomością!

DO POBRANIA