Chat with us, powered by LiveChat
DOŁĄCZ KONTAKT

AKTYWNY JA – MAM WPŁYW NA SWOJE OTOCZENIE

Dlaczego warto podjąć wyzwanie AKTYWNY JA?

Odpowiedź można znaleźć w statystykach:

47% młodych nie interesuje się sprawami publicznymi, 59% nie głosuje w wyborach do samorządu uczniowskiego, 66% uważa, że nie ma wpływu na sprawy kraju a 48% na sprawy gminy/miasta. 

Czy rzeczywiście młodzi ludzie nie podejmują działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia?
A może do tej pory nikt im nie powiedział, że mogą działać i że ich opinia, pomysły i rozwiązania mają znaczenie.

W Polsce aktywność obywatelska to wciąż ogromne wyzwanie. W Warsztatach podejmujemy je właśnie z młodymi ludźmi. 

PODEJMUJĘ WYZWANIE

 

Istotą bycia obywatelem jest aktywny udział jednostek w kształtowaniu świata, w którym żyją, przez podejmowanie oddolnych inicjatyw, uczestnictwo w procesach decyzyjnych, interesowanie się sprawami publicznymi i zabieranie w nich głosu. Tak rozumiane obywatelstwo nie jest przywilejem osób pełnoletnich, może być również doświadczeniem dzieci i młodzieży.

Dzieci i młodzież to już obywatele!

Bardzo ważnym jest potraktowanie dzieci i młodych ludzi – już jako obywateli. Przy jednoczesnym założeniu, że obywatelem człowiek się nie rodzi, tylko musi się nim stać

My dorośli musimy stworzyć przestrzeń dla dzieci i młodych ludzi, w którym będą mogli uczyć się bycia obywatelem, rozwijać swoje kompetencje społeczne i obywatelskie. Tak jak kiedyś uczyli się czytać, pisać i tabliczki mnożenia i nikt „zdrowy” nie oczekiwał od nich, że będę od razu umieli czytać, pisać i liczyć. Tak teraz musimy nauczyć dzieci interesowania się sprawami publicznymi (tym co wspólne a nie prywatne), aktywności, sprawstwa – „brania sprawy w swoje ręce”, krytycznego myślenia wreszcie dialogu, która przy zachowaniu różnic może być początkiem zmiany świata (przynajmniej jego kawałka np. szkoły i społeczności). 

Stąd tak ważna jest rola edukacji obywatelskiej i dawanie dzieciom i młodym ludziom szansy na rozwój kompetencji obywatelskich i uczenie się co to znaczy być obywatelem w demokratycznej Polsce. Taką możliwość stwarza właśnie udział dzieci w warsztatach PROJEKTORa.

Jednocześnie wiemy, że w Polsce obserwowany jest problem niskiego kapitału społecznego, rozumianego jako zaangażowanie ludzi w sprawy publiczne. Przejawem takiego stanu rzeczy są niskie wskaźniki zaufania międzyludzkiego, nieduży odsetek osób działających w różnego rodzaju oddolnych inicjatywach, stowarzyszeniach, niskie czytelnictwo gazet, wreszcie niska frekwencja wyborcza. Niski kapitał społeczny oznacza, że Polacy wciąż nie odnajdują się w roli obywateli – osób zaangażowanych, współdecydujących o sprawach publicznych. 

Problem ten dotyczy w poważnym stopniu również ludzi młodych. Na podstawie badań (Młodzież 2018. CBOS 2019) wyłania się obraz młodych ludzi w ograniczony sposób korzystających z demokracji, co może stanowić strukturalny problem dla jej trwałości. 47% młodych nie interesuje się sprawami publicznymi, 59% nie głosuje w wyborach do samorządu uczniowskiego, 66% uważa, że nie ma wpływu na sprawy kraju a 48% na sprawy gminy/miasta. Większość młodych ludzi nie bierze udziału w dostępnych mechanizmach partycypacji (konsultacje, budżety obywatelskie, posiedzenia rady gminy: dane samorządów lokalnych). Tylko 27% w wieku 18-29 lat głosowało w wyborach parlamentarnych 2019. 47% młodych jest niezadowolonych z funkcjonowania demokracji w Polsce a 45% uważa, że sytuacja w Polsce zmierza ogólnie w złym kierunku.

Jednocześnie nasze 15 letnie doświadczenie pracy z młodymi w szkołach i w społeczności w obszarze zaangażowania obywatelskiego mówi nam, że młodzi ludzie interesują się swoim szkołami i życiem publicznym w swoich społecznościach, jeśli stworzy im się do tego szanse i przestrzeń! 

Młodzi ludzie są zainteresowani sprawami swoich szkół i społeczności, chcą na nie wpływać, uczyć się w lepszych szkołach i żyć w lepszych wspólnotach. Oczywiście przy wsparciu i obecności dorosłych.

Dlatego tak ważna jest praca z dziećmi i młodzieżą w temacie ich zaangażowania obywatelskiego – tak by mogli być aktywnymi obywatelami swoich gmin i zaangażowanymi w życie szkoły uczniami.

 

 

 

Photo by Annie Spratt on Unsplash