Chat with us, powered by LiveChat
ZALOGUJ SIĘ KONTAKT

Zostań MENTOREM PROJEKTORA – II edycja

Kamila Olejek, 16 stycznia 2019

Szukamy doświadczonych studentów-wolontariuszy PROJEKTORA, którzy podejmą się roli wspierania, uczenia, doradzania, a przede wszystkim dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem w realizacji projektów edukacyjnych z nowymi studentami-wolontariuszami. Rolą Mentora, będzie wsparcie oraz inspiracja do naśladowania dla nowych wolontariuszy.

Widzisz siebie w roli Mentora/Mentorki?

Zapraszamy na szkolenie, które przygotuje Cię do tej roli.

Data szkolenia: 16-17.02.2019 r.

Miejsce: Lublin

Zaczynamy zjazd: 16.02.2019 r. o godz. 09:00 a kończymy 17.02.2018 r. o godz. 14:00

 Wypełnij FORMULARZ REKRUTACYJNY

Wypełnienie formularza rekrutacyjnego jest RÓWNOZNACZNE z akceptacją warunków uczestnictwa w zjeździe
tj.: aktywny udział w 2-dniowym szkoleniu oraz realizacja zadania do dnia 31.05.2019 r.

WAŻNE:

zapewniamy wyżywienie, materiały szkoleniowe i 2 noclegi (już od 15.02.2019 r.),

 nie zwracamy kosztów dojazdu na szkolenie,

 po ukończeniu dwóch etapów (aktywny udział w 2 dniach szkolenia i realizacja zadania po szkoleniowego otrzymasz CERTYFIKAT ukończenia szkolenia,

 najbardziej aktywni uczestnicy wygrają kolejne, rozwojowe szkolenie,

 zapraszamy na galę podsumowująca Program Liderski i towarzyszące jej warsztaty w dn. 1-2.03.2019 r. w Warszawie (zapewniamy wyżywienie i nocleg).

Bloki tematyczne:

Autoanaliza własnych zasobów i słabych stron.

 Komunikacja w procesie motywacji: chwalenie i krytyka, informacja zwrotna (model FUKO), rozmowa motywująca, wytyczanie celów, budowanie relacji.

 Siła pytań: model GROW i budowanie skutecznego komunikatu.

 Kim jest mentor? Rola, zadania, profil kompetencyjny mentora.

 Mentor – Twoja marka osobista – rola mentoringu w rozwijaniu kompetencji miękkich. Praca z modelem LEVER.

Wymagania:

 minimum rok doświadczenia w Programie i realizacja co najmniej 5 projektów edukacyjnych,

bardzo dobra znajomość zasad Programu,

kontakt ze środowiskiem akademickim,

  wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne.

Zadaniem każdego Mentora będzie:

Wsparcie w swoim ośrodku akademickim nowych wolontariuszy (6 osób) w realizacji projektów edukacyjnych: przez okres co najmniej 3 miesięcy, chyba, że sam student-wolontariusz poczuje się już na tyle pewnie w Programie, że będzie chciał zakończyć proces. Wsparcie będzie polegało początkowo na wspólnej realizacji projektów edukacyjnych (projekt startowy) oraz wsparciu merytorycznym i motywacyjnym w realizacji kolejnych projektów.

prowadzenie e-mentoringu dla co najmniej 5 nowych-studentów wolontariuszy. Pozwoli to na wsparcie wolontariuszy w regionach, w których Program nie jest tak dobrze rozpoznawalny. Mentoring odbywać się będzie za pomocą nowoczesnych technologii (e-mail, komunikatory, portale społecznościowe).

 Wypełnij FORMULARZ REKRUTACYJNY

OSTATECZNY TERMIN nadsyłania aplikacji upływa: 03.02.2018 r. o godz. 23:59

Ogłoszenie wyników rekrutacji 05.02.2019 r. do godz. 16:00

  

MENTORZY – I EDYCJA

 

#ProjektorToMy - podziel się wiadomością!